Začasna prekinitev dostave

Začasna prekinitev dostave 2018-05-21T09:12:39+00:00

Naročnikom omogočamo storitev začasne prekinitve dostave tiskanih edicij Delo, Nedelo in Slovenske novice. V koledarskem letu je lahko skupna prekinitev dostave največ devetdeset (90) dni.

Tistim naročnikom, ki plačujejo mesečno naročnino, se nedostavljeni izvodi zaradi začasne prekinitve dostave, ne zaračunajo. Po preteku obdobja začasne prekinitve bo naročnik ponovno pričel prejemati naročeno edicijo.

Začasna prekinitev dostave je možna za najmanj sedem (7) dni in prične veljati najpozneje tri (3) delovne dni od dneva prejema v celoti izpolnjenega zahtevka.

Za posredovanje začasne prekinitve dostave, prosimo, izpolnite spodnji obrazec (polja označena z zvezdico *, so obvezna).

Osnovni podatki

Naslov za prejemanje časopisa
Prekinitev

Začasna prekinitev v času (vključno z navedenimi dnevi*):

Začasno želim prekiniti dostavo (izberite časopis *):

DeloNedeloSlovenske novice

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Posredovane podatke bo Delo d.o.o. obdelovalo za namene reševanja podanih zahtevkov. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1).
Naročila in ostale zahteve oddane na spletnem mestu http://trgovina.delo.si/ se hranijo pri družbi Delo d.o.o. zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe Delo d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).