Slovenske novice s prilogami

Slovenske novice s prilogami2021-08-30T09:57:59+00:00
Slovenske novice

Brezplačne priloge Slovenskih novic

Ona

Deloindom

Polet

Vikend

Super50

Super 50

Brezplačne priloge Nedeljskih novic

Odprta kuhinja

Tedenski TV-vodnik

Slovenske novice so najbolj priljubljen dnevni časopis v Sloveniji, ki vsak dan prinaša širok nabor vsebin, bralcem predstavljen prijazno in razumljivo. Časopis, ki sočasno informira, pojasnjuje, komentira in ponuja obilo razvedrila. Zgodbe pristnih ljudi iz lokalnega okolja so z leti postale zaščitni znak časnika.

Slovenske novice redno skrbijo za razvedrilo in sprostitev – tako s svojimi vsebinami kot tudi z neštetimi akcijami in nagradnimi igrami. Vsak dan postrežejo tudi s številnimi nasveti in idejami za zdrav in prijeten življenjski slog.

Nedeljske novice so tedenska izdaja najbolj branega časopisa v Sloveniji ponuja veliko zgodb iz vseh koncev naše domovine, predstavljamo zanimive ljudi in njihove življenjske zgodbe ter razkrivamo tančice skrivnosti z najrazličnejših področij življenja. Ponujajo razvedrilo v obliki enigmatike in družabne kronike, bralci pa v njih najdejo tudi uporabne nasvete za svoje prostočasne dejavnosti in hobije. Izhajajo ob četrtkih, obogatene so s tedenskim TV-vodnikom na sredini časopisa, priložena pa jim je tudi kulinarična priloga Odprta kuhinja.

Spletni naslov: www.slovenskenovice.si

Mesečne cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku. Cenik je dostopen TUKAJ >>

Pogoji za naročanje

Slovenske novice izhajajo od ponedeljka do sobote. Nedeljske novice izhajajo ob četrtkih. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti. Izkoristite pa lahko tudi vse dodatne ugodnosti, ki vam jih kot naročniku ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 12 odstotni popust pri mesečnem plačevanju naročnine časopisa Slovenske novice v paketu ponedeljek–nedelja, 10 odstotni popust pri plačevanju mesečne naročnine časopisa Slovenske novice v paketu ponedeljek-sobota ali ponedeljek-petek oziroma 20 odstotni popust za letno plačilo naročnine časopisa Slovenske novice v paketu ponedeljek-nedelja, ponedeljek-sobota ali ponedeljek-petek
  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • 25-odstotni popust pri naročilu malih oglasov
  • 10-odstotni popust na naročilo osmrtnice
  • ob naročilu osmrtnice še 60-odstotni popust na naročilo zahvale

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe oz. v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. Od pogodbe lahko odstopite tukaj.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in sicer velja do preklica naročila.