Let nad zmajevim gnezdom

Let nad zmajevim gnezdom2018-12-14T16:07:31+00:00
Let nad zmajevim gnezdom

O avtorici

Zorana Baković za časnik Delo piše od leta 1986. Na Kitajsko je sicer odpotovala že v drugi polovici sedemdesetih let, ko je v Šanghaju študirala kitajsko klasično književnost. Po študiju je kot prevajalka pet let delala za zvezno vlado in v tem času osebno spoznala vse najvišje kitajske voditelje. Ta znanstva so odpirala vrata, ki bi bila sicer hermetično zaprta. Leta 1985 se je v pekinškem predstavništvu podjetja Astra zaposlila kot prevajalka. Sledil je – zapisano v nogometnem žargonu – prestop desetletja. Zorana je zapustila zunanjo trgovino in prestopila v novinarske vrste. Decembra 1986 je že pisala o kitajskih reformah, študentskem nezadovoljstvu in gostovanju Slovenskega okteta v Šanghaju. Leta 1987 se je kot dopisnica Dela tudi zaposlila.

O KNJIGI
Naslov: Let nad zmajevim gnezdom
Izdajatelj in založnik: Delo d.o.o.
Urednik: Ali Žerdin
Prevajalci: Vesna Rojina, Andrej Kotar, Matic Urbanija
Lektorica: Polona Kekec
Oblikovna realizacija: Delo d.o.o., Tijana Todorović Šolinc

prva izdaja
izid: 15. 12. 2018
šivana vezava, raven hrbet
224 + vezni listi + ovitek
gramatura: 115 g notranji papir, 140 g vezni listi in 135 g ovitek
format (mm) 150 x 210
naklada 500 izvodov

Cena: 24,50 EUR

Pogoji nakupa

Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno in znašajo 4,04 EUR. DDV je vključen. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh od dne prejema nečasopisnega produkta odstopi od te pogodbe. Od pogodbe lahko odstopite tukaj.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta  5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si  o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali po elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejeti nečasopisni produkt vrne izdajatelju-prodajalcu na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil  podjetje  o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14)-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za določen čas, in sicer velja do dobave blaga.