Grafičar

Grafičar2021-09-27T19:59:29+00:00
Grafičar
Zadnja izdaja

Grafičar si s kritičnim in strokovno utemeljenim pristopom prizadeva gojiti najvišje standarde kakovosti na grafičnem področju, zainteresirane seznanjati z najsodobnejšimi tehnološkimi usmeritvami, hkrati pa analizirati in dokumentirati razmere v slovenski grafični dejavnosti, opozarjati na probleme in iskati najustreznejše rešitve.

Je strokovna revija, namenjena informiranju in izobraževanju najširše grafične javnosti za vprašanja tiskarstva in vseh drugih z njim povezanih dejavnosti:

• barvoslovje,
• fotografija,
• tipografija,
• reprodukcija,
• dodelava,
• embalaža,
• standardizacija,
• računalništvo,
• strojeslovje,
• grafični materiali …

LETNA NAROČNINA JE SAMOOBNOVLJIVA IN VELJA DO PISNEGA PREKLICA

Mesečne cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku. Cenik je dostopen TUKAJ >>

Pogoji za naročanje

Grafičar izhaja enkrat na dva meseca. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 20-odstotni popust
  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji