ONAPLUS

ONAPLUS 2017-12-08T15:25:07+00:00

ONAPLUS je revija za ženske z vizijo. Temelji na vrednotah blagovne znamke Ona, osredotoča pa se na izbrane teme in jih obravnava bolj poglobljeno in slikovito kot redna priloga Ona. Skupni imenovalec vseh številk so prvovrstno napisane zgodbe o ljudeh in njihovem življenjskem slogu. Predstavlja pozitivne življenjske zglede in pripovedi, ki jih vsi radi beremo in podoživljamo.

Praznični številki je priložena posebna priloga celoletni horoskop 2018. Prinaša pa tudi zanimive intervjuje z Vesno V. Godina, Miho Šeleharjem, dosjeji o odpuščanju z pevko Alyo, Sašom Hribarjem in Mojco Mavec.

NAGRADE ZA NOVE NAROČNIKE

V žrebanju za 25 darilnih bonov Slowatch v vrednosti 20€ sodelujejo vsi novi naročniki z aktivirano naročnino od 5. decembra 2017 do 5. februarja 2018.

Mesečne cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku.
Cenik za ONAPLUS je dostopen TUKAJ ››
Cenik za paket ONAPLUS  s časopisom Delo torek je dostopen TUKAJ ››

Posebna naročniška ponudba

Naročnina za leto 2017 s 25 % popustom.  
Za naročilo pokličite  na 080 11 99 ali na 01 47 37 600.

V letu 2017 bo revija izšla desetkrat, in sicer: februarja, marca, aprila, maja, junija, julija, septembra, oktobra, novembra in decembra. Izhajala bo prvi torek v mesecu.

Naročnina velja eno leto (do konca leta) in se po tem obdobju samodejno obnovi. Naročniško razmerje velja do pisnega preklica elektronsko na naslov narocnine@delo.si ali na naslov podjetja Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

Za dodatna vprašanja o naročilu revije pokličite na 080 11 99 oz. 01 47 37 600 ali nam pišite na narocnine@delo.si.  

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe oz. v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. Od pogodbe lahko odstopite tukaj.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in sicer velja do preklica naročila.