ONAPLUS

ONAPLUS 2018-06-06T11:08:33+00:00

ONAPLUS je revija za ženske z vizijo. Temelji na vrednotah blagovne znamke Ona, osredotoča pa se na izbrane teme in jih obravnava bolj poglobljeno in slikovito kot redna priloga Ona. Skupni imenovalec vseh številk so prvovrstno napisane zgodbe o ljudeh in njihovem življenjskem slogu. Predstavlja pozitivne življenjske zglede in pripovedi, ki jih vsi radi beremo in podoživljamo.

V Oniplus preberite intervju z dr. Veroniko Podgoršek, ki je po treh hčerkah zdaj rodila sina in pove: “Zmaga je za moške možgane vse.”

Govorimo z znanimi mamami in njihovimi sinovi: Marto Zore, Edvino Novak in Biljano Unkovsko.

Ne spreglejte pretresljive življenjske  izpovedi Vesne Sirar Šega, žrtve posilstva, ki je jasna: “Mame ne želim več videti.”

 

NAGRADE ZA NOVE NAROČNIKE

V žrebanju za 25 darilnih paketov kozmetike ALOEVERA X2 in knjige Skrivnostna aloja vsi novi naročniki z aktivirano naročnino od 5. junija 2018 do 2. julija 2018

Kozmetični izdelki linije Aloevera X2 so narejeni iz 100% aloje vere, ki je 2x koncentrirana, 2x bolj učinkovita, nepasterizirana in brez dodane vode. Darilo za vašo občutljivo kožo.

Knjiga Skrivnostna aloja vas bo popeljala v skrivnostni svet aloje, njenih prednosti, koristi in uporabe.

Cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku.
Cenik za revijo ONAPLUS je dostopen TUKAJ ››
Cenik za paket ONAPLUS  s časopisom Delo torek je dostopen TUKAJ ››

Revijo Onaplus je možno naročiti samostojno ali v paketu s časopisom Delo – torek.

Revija Onaplus izide prvi torek v mesecu in sicer februarja, marca, aprila, maja, junija, julija, septembra, oktobra, novembra in decembra. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti, ki jih ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 25-odstotni popust pri letnem plačilu naročnine na revijo Onaplus v enkratnem znesku,
  • 5-odstotni popust pri četrtletnem plačilu naročnine, 10-odstotni popust pri polletnem plačilu naročnine ali 15-odstotni popust pri letnem plačilu naročnine na paket Onaplus in časopis Delo – torek v enkratnem znesku,
  • brezplačna dostava revije na želen naslov v Sloveniji.

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • popust pri nakupu izdelkov iz Knjižnega kotička.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štiranjstih (14) dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa  oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, odstopi od pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14) dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in velja do pisnega preklica naročila.