ONAPLUS

ONAPLUS2021-09-07T11:48:52+00:00

ONAPLUS je revija za ženske z vizijo. Temelji na vrednotah blagovne znamke Ona, osredotoča pa se na izbrane teme in jih obravnava bolj poglobljeno in slikovito kot redna priloga Ona. Skupni imenovalec vseh številk so prvovrstno napisane zgodbe o ljudeh in njihovem življenjskem slogu. Predstavlja pozitivne življenjske zglede in pripovedi, ki jih vsi radi beremo in podoživljamo.

V novi Oniplus preberite iskreno izpoved Saše Einsiedler, kako se je spopadla z diagnozo rak. Bioenergetik Zdenko Domančić nas opozarja: »Pred nami je izjemno naporno obdobje.« Igralka Milena Zupančič je zaradi vseh življenjskih izkušenj odločena: »Za nikogar se ne bom borila.« Aleš Čakš, novinar, je napisal biografsko knjigo in pravi: »Mami sem rekel, da se lahko tudi ubije.«

Cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku.
Cenik za revijo ONAPLUS je dostopen TUKAJ >>
Cenik za paket ONAPLUS  s časopisom Delo torek je dostopen TUKAJ >>

Revijo Onaplus je možno naročiti samostojno ali v paketu s časopisom Delo – torek.

Revija Onaplus izide prvi torek v mesecu in sicer februarja, marca, aprila, maja, junija, julija, septembra, oktobra, novembra in decembra. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti, ki jih ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 20-odstotni popust pri letnem plačilu naročnine na revijo Onaplus v enkratnem znesku,
  • 20-odstotni popust pri letnem plačilu naročnine na paket Onaplus in časopis Delo – torek v enkratnem znesku,
  • brezplačna dostava revije na želen naslov v Sloveniji.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štiranjstih (14) dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa  oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, odstopi od pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14) dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in velja do pisnega preklica naročila.