Super 50

Super 502019-08-31T21:42:22+00:00
Super 50

Mesečnik Super 50 je namenjen ljudem, ki so se že srečali z abrahamom in so vitalni, ustvarjalni, skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje, so radovedni, radi potujejo, raziskujejo in trošijo. V življenju so obrnili novo stran, zavedajo se dragocenosti in pomena besede biti, zato so odprti, dobronamerni in modri. Zanima jih njihova generacija, hkrati pa tudi prihodnost otrok in vnukov. Zanimajo jih družba, zdravje, rekreacija, narava, ekologija, premoženje, zgodovina, tehnologija, drobni užitki pa tudi prihodnost in razvoj. Mesečnik ureja Grega Kališnik.

Cenik je dostopen TUKAJ ››

Pogoji za naročanje

Super 50 je kot priloga brezplačno priložen časopisu Delo in Slovenske novice vsak prvi ponedeljek v mesecu. Izvoda Super 50 ni možno kupiti samostojno v prosti prodaji, vendar ga lahko naročite posebej, kot samostojen mesečni časopis za simbolično ceno.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • popust pri nakupu izdelkov iz Knjižnega kotička

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh odstopi od dne prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, odstopi od pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14) dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in velja do pisnega preklica naročila.