Prenaročanje

Prenaročanje2019-05-28T10:15:22+00:00

Če želite Delove tiskane edicije brati tudi na dopustu, prosimo, izpolnite spodnji obrazec.

Prenaročanje na počitniški naslov v SLOVENIJI

Naročnikom omogočamo storitev prenaročila dostave tiskanih edicij Delo, Nedelo in Slovenske novice. Prenaročilo navedenih tiskanih edicij je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu, brez doplačila za dostavo vendar za obdobje najmanj treh (3) neprekinjenih dni. Prenaročilo začne veljati najpozneje v treh (3) delovnih dneh od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za prenaročilo. Za druge edicije izdajatelja prenaročanje na počitniške naslove ni možno.

Prenaročanje na počitniški naslov na HRVAŠKEM

V poletni sezoni 2019 možnosti prenaročanja tiskanih edicij na Hrvaško ni.

Namesto tega imajo naročniki:

  1. možnost začasne prekinitve dostave naročenega časopisa v času dopusta (in nakupa želene tiskane edicije v prosti prodaji na prodajnih mestih na Hrvaškem), oziroma
  2. možnost brezplačnega dostopa do digitalnega paketa naročene tiskane edicije za neprekinjeno obdobje 30 dni. Navedeno ponudbo lahko naročnik koristi zgolj enkrat in ne velja za že obstoječe naročnike digitalnega paketa.

Na brezplačni digitalni dostop se lahko obstoječi naročniki na tiskano edicijo Delo, Nedelo ali Slovenske novice prijavijo samo v obdobju od 17.06.2019 do 31.08.2019 preko elektronske pošte digitalnicasopis@delo.si, kjer morajo obvezno navesti naslednje podatke: ime in priimek naročnika, točen naslov ter 6-mestno številko plačnika, ki se nahaja na vsakem izdanem računu (glej primer tukaj).

Po prejemu e-pošte z vsemi zahtevanimi podatki bo naročniku najkasneje v roku treh (3) delovnih dni posredovana koda za internet, ki omogoča aktivacijo 30 dnevnega brezplačnega dostopa do digitalnih vsebin naročene tiskane edicije, skupaj z njeno veljavnostjo in navodili za aktivacijo. Koda je veljavna izključno v časovnem obdobju 30 dni in se ne podaljšuje glede na datum njene aktivacije.

Za prenaročilo časopisa, prosimo, izpolnite spodnji obrazec (polja, označena z zvezdico *, so obvezna).

Osnovni podatki

Redni naslov za prejemanje časopisa
Izberite državo

Slovenija

Začasni naslov za prejemanje časopisa


Preusmeritev

Čas preusmeritve (vključno z navedenimi dnevi* ):

Na zgoraj navedeni naslov želim začasno prejemati (izberite časopis* ):

DeloNedeloSlovenske novice

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

Posredovane podatke bo Delo d.o.o. obdelovalo za namene reševanja podanih zahtevkov. Vaše posredovane osebne podatke bo Delo do.o.o. obdelovalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.
Naročila in ostale zahteve oddane na spletnem mestu http://trgovina.delo.si/ se hranijo pri družbi Delo d.o.o. zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov. Če želite od nas dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite s spletnim obrazcem na https://info.delo.si/gdprsoglasje ali pisno na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.