Lublanske novice

Lublanske novice 2018-02-28T13:05:13+00:00

Lublanske novice so regionalni tednik, katerega ključne vsebine so namenjene prebivalcem mesta Ljubljana in tudi tistim iz njene neposredne okolice.

Lublanske novice razumejo Ljubljano kot državo v malem z vsemi dobrimi in bolj zapletenimi stvarmi, ki se dogajajo v tej dobi. Pokrivajo regionalne vsebine, pa vendar so po vsebini kozmopolitanska edicija v polnem pomenu besede. V tedniku so zajeta vsa področja življenja: vsakdanjik in vse, kar le-ta prinaša, utrip mesta, mestna politika na vseh področjih, kultura v mestu, posel in ekonomijo Ljubljane, šport in prosti čas v regiji, življenje mladih, študentov, mladih družin, pa tudi starostnikov in tudi vseh skupin, ki v medijih ne dobijo dovolj prostora in predstavitve.

Mesečne cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku. Cenik je dostopen TUKAJ ››

Pogoji za naročanje

Lublanske novice izhajajo ob četrtkih. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti. Izkoristite pa lahko tudi vse dodatne ugodnosti, ki vam jih kot naročniku ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 30-odstotni popust za mesečno plačevanje in 45-odstotni popust za letno plačilo naročnine za obstoječe naročnike Delovih edicij.
  • 10-odstotni popust za mesečno plačevanje in za letno plačilo naročnine za vse ostale, ki še niso naročniki Delovih edicij.
  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • 25-odstotni popust pri naročilu malih oglasov
  • 10-odstotni popust na naročilo osmrtnice
  • ob naročilu osmrtnice še 60-odstotni popust na naročilo zahvale
  • popust pri nakupu izdelkov iz Knjižnega kotička

* Popust za študente in upokojence je možno uveljaviti le ob naročilu Dela v paketu ponedeljek – petek ali ponedeljek – sobota. Ob naročilu časopisa Delo samo na posamezen dan v tednu tega popusta ne priznavamo.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe oz. v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. Od pogodbe lahko odstopite tukaj.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in sicer velja do preklica naročila.