Nedelo

Nedelo2021-12-27T12:20:04+00:00

Brezplačne priloge

Odprta kuhinja

Nedelo je tednik, ki ponuja sproščujoče in pozitivno vikend branje za vso družino. Namenjen je aktivnim bralcem, ki cenijo kakovostno in trajnostno preživljanje prostega časa ter vrhunski življenjski slog.

Nedelo se poglobi v življenjske zgodbe ljudi in aktualne teme osvetli z drugega zornega kota. Podaja ideje za pozitiven in ozaveščen življenjski slog ter ponuja nasvete za izbrane kulturne dogodke.

Odlikujejo ga vrhunski intervjuji z izbranimi osebnostmi, poglobljeno obravnavane aktualne teme, zanimive reportaže s potovanj in dogodkov, svetovalnice priznanih strokovnjakov, nasveti za popestritev koncev tedna in vsakdanjika ter enigmatika.

Nedelo izhaja ob sobotah in je v prodaji ves teden do petka. Priložena mu je vrhunska kulinarična priloga Odprta kuhinja.

Mesečne cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku. Cenik je dostopen TUKAJ >>

Pogoji za naročanje

Časopis Nedelo izhaja ob sobotah. Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti, ki jih  ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 3-odstotni popust pri mesečnem plačevanju ali 20-odstotni popust pri plačilu letne naročnine v enkratnem znesku.
  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • 25-odstotni popust pri naročilu malih oglasov
  • 10-odstotni popust na naročilo osmrtnice
  • ob naročilu osmrtnice še 60-odstotni popust na naročilo zahvale

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štinrinajstih (14) dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa  oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, odstopi od te pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa od te pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinjastih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14) dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas in velja do pisnega preklica naročila.