Svet kapitala

Svet kapitala2019-09-30T15:25:21+00:00
Svet Kapitala - OKTOBER 2017
Zadnja izdaja

Svet kapitala je poslovni tednik na 32 straneh, ki je vsak petek priložen časniku Delo. Hkrati je edicijo mogoče tudi samostojno naročiti. Ključne vsebine Sveta Kapitala so povezane z gospodarstvom, financami, upravljanjem podjetij, tehnološkimi trendi in prebojnimi inovacijami.

Namenjen je sodobnim odločevalcem, ki za vsakodnevno odločanje potrebujejo prave informacije. V poslovnem tedniku so tako predstavljene ekskluzivne zgodbe in intervjuji ter globalne teme, ki so lokalno uporabne. Podane so temeljite in poglobljene analize lokalnih in globalnih ekonomskih pojavov ter posredovane finančne in poslovne informacije za vsakodnevno odločanje.

Svet kapitala je kot priloga brezplačno priložen Delu vsak petek. Izvoda ni možno kupiti samostojno v prosti prodaji, vendar ga lahko naročite posebej, kot samostojen časopis. Cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku. Cenik je dostopen TUKAJ ››

Pogoji za naročanje

Svet kapitala je poslovni tednik, ki je vsak petek kot priloga priložen časniku Delo, hkrati pa ga je mogoče samostojno naročiti.  Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti, ki jih ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 10-odstotni popust pri mesečnem plačevanju naročnine za fizične osebe, 15-odstotni popust pri polletnem plačevanju za fizične in pravne osebe ali 20-odstotni popust pri plačilu letne naročnine v enkratnem znesku za fizične in pravne osebe,
  • brezplačna dostava časopisa na želen naslov v Sloveniji.

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • popust pri nakupu izdelkov iz Knjižnega kotička

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, odstopi od te pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14)-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas in velja do preklica naročila.