Aljana Narisane novice

Aljana Narisane novice2018-06-19T15:51:05+00:00
Aljana Narisane novice

Karikature je najprej risala bolj za »štos« in konjiček, ki pa je konec osemdesetih prerasel v poklic. Sodelovala je s številnimi časopisi in revijami, od leta 1993 pa je njena karikatura zaščitni znak Slovenskih novic. O odmevnosti njenega ustvarjanja priča tudi uvrstitev med kandidatke za Slovenko leta 2005. Aljanino delo si je bilo možno ogledati tudi na več kot 30 samostojnih in več skupinskih razstavah po Sloveniji in v tujini.

O knjigi

Naslov: Aljana Narisane novice
Izdajatelj in založnik: Delo d.o.o.
Uvod in spremna beseda: Bojan Budja
Avtorica: Aljana Primožič Fridauer
Oblikovna realizacija: Delo d.o.o., Mateja Omerzel

  • prva izdaja
  • mehka, broširana, šivana vezava
  • 176 strani + ovitek z zavihkoma 2 x 10 cm
  • gramatura 90 gr notranji papir, 250 gr ovitek
  • format 16,5 x 23,5 cm
  • naklada 1.000 izvodov
  • izid: 10. maj 2016.

Pogoji nakupa

Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno in znašajo 4,04 EUR. DDV je vključen. Ponudba velja do razprodaje zalog.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh od dne prejema nečasopisnega produkta odstopi od te pogodbe. Od pogodbe lahko odstopite tukaj.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta  5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si  o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali po elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejeti nečasopisni produkt vrne izdajatelju-prodajalcu na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil  podjetje  o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14)-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa določen čas, in sicer velja do dobave blaga.