Peter Prevc

Peter Prevc 2018-06-19T15:53:43+00:00
Peter Prevc

Edina knjiga o skakalnem šampionu Petru Prevcu. Prodajna uspešnica letošnje pomladi.

O knjigi

Izdajatelj in založnik: Delo d.o.o.
Urednika: Miha Hočevar, Ali Žerdin
Lektorica: Polona Kekec
Avtorji: Simona Bandur, Mojca Finc, Grega Kališnik, Špela Robnik, Miha Šimnovec, Siniša Uroševič, Ali Žerdin
Avtorji fotografij: fotodokumentacija Delo d.o.o.
Urednik fotografije: Matej Družnik
Oblikovanje in postavitev: Delo d.o.o., Mateja Omerzel
Vezava: broširana
Obseg: 160 strani
Dimenzija knjige: 16 x 23 cm
Fotografije: več kot 55 barvnih fotografij

Pogoji nakupa

Cena knjige je 9,99 EUR. Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno in znašajo 4,04 EUR za Slovenijo. V ceno je vključen DDV. Ponudba velja do 31. 12. 2017 oziroma do razprodaje zalog.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh od dne prejema nečasopisnega produkta odstopi od te pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta  5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si  o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali po elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejeti nečasopisni produkt vrne izdajatelju-prodajalcu na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil  podjetje  o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14)-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se za sklepa določen čas, in sicer velja do dobave blaga.