Delove podjetniške zvezde, 8. november 2018

Delove podjetniške zvezde, 8. november 20182019-05-08T16:54:37+02:00

Vabimo vas na seminarsko vozlišče, ki smo ga poimenovali Posel – zgodba človeškega kapitala in je letošnja novost odmevnega polletnega projekta Delove podjetniške zvezde.

Na štirih izobraževalnih seminarjih bomo povezali teme pomembnosti človeškega kapitala, smisla in cilja podjetništva, razumevanja in vpeljevanja novih poslovnih modelov, ki jih zahteva 4. industrijska revolucija. Človeški kapital je danes ena osrednjih družbenih, ekonomskih, političnih in moralnih tem ter tudi osrednja rdeča nit letošnjega izbora Delove podjetniške zvezde leta.

Kdaj: četrtek, 8. november 2018
Kje: Kongresni center Brdo pri Kranju
Cena prijave: 199 EUR + DDV

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na vseh štirih izobraževalnih seminarjih
  • okrepčilo med odmorom
  • udeležbo na večerni slavnostni razglasitvi Delove podjetniške zvezde 2018
  • posebno izdajo poslovnega tednika Svet kapitala – Delove podjetniške zvezde
  • presenečenje v obliki darila sponzorjev

Program:

13.00 – 13.30 Prihod udeležencev
13.45 – 14.00 Pozdravni del udeležencev
14.00 – 14.45 Človeški kapital in nevroznanost: Vedno bolj kompleksni izzivi našega posla v svetu, kjer je sprememba stalnica – kako razvijati človeški potencial
14.45 – 15.30 Podjetniški izzivi: Kako upravljati fazo rasti podjetja
15.30 – 16.00 Odmor za prigrizek
16.00 – 16.45 Podjetniški nasvet: Moč znanja in izkušenj v bazenu mlade delovne sile
16.45 – 17.45 Potenciali in talenti: Kako ustvariti in zadržati produktivno organizacijsko energijo med zaposlenimi

Letošnji dogodek je zaključen. Se ponovno srečamo prihodnje leto.

VEČ O SEMINARJIH IN GOVORNIKIH

Človeški kapital in nevroznanost

Vedno bolj kompleksni izzivi našega posla v svetu, kjer je sprememba stalnica – kako razvijati človeški potencial

Seminar poteka v angleškem jeziku.

Glavna prednostna naloga tretjega tisočletja ni poslovanje, temveč doseganje in ohranjanje blaginje državljanov in kakovost življenja na lokalni, regionalni, nacionalni, celinski in svetovni ravni, ki vključuje podjetja. Ne obratno. Kaj je najpomembnejši izziv, s katerim se danes soočamo? Kakšen vpliv, odličnost, trajnost danes najbolj potrebujemo ljudje? Glede na naraščajočo nestabilnost in nasilje v svetu je treba najti sredstvo za zmanjšanje svetovne časovne bombe, ki ogroža našo civilizacijo in planet, ter doseči in ohraniti dobro počutje državljanov in kakovost življenja v svetovni družbi.

Prof. Vivian R. F. Linssen D.I.,  ustanovni direktor International Multidisciplinary Neuroscience Research Center a.s.b.l./v.z.w., Belgija – prvič v Sloveniji

 

Profesor Vivian Linssen je ustanovni direktor mednarodnega multidisciplinarnega raziskovalnega centra za nevroznanost v Belgiji. IMNRC je zasebna akademska raziskovalna institucija (zakonito registrirana in priznana leta 2002), ki je pridobila močan mednarodni politični in akademski ugled na področju krepitve zmogljivosti. Njen vodilni projekt je program izgradnje novih zmogljivosti (NCBP) z že vključenimi 140 državami, ki združujejo izobraževanje za prihodnost, upravljanje jutri, pametna mesta, znanosti o življenju in medicino.

Bil je gost mnogih delavnic in konferenc na Kitajskem, Irskem, v Angliji, na Norveškem, v Franciji, Italiji, na Škotskem, v Rusiji, na Japonskem, v ZDA, na Havajih, v Romuniji, v Švici, na Poljskem, v Indiji, Ukrajini … Prva tiskana izdaja njegove knjige The Interface Paradigm je bila razprodana. Večji obseg nadgradnje (2. izdaja) je v teku.

Podjetniški izzivi

Kako upravljati fazo rasti podjetja

 

Eden največjih izzivov podjetnika je uspešno upravljanje procesa rasti in razvoja. Od njega zahteva istočasno upravljanje kadrov na eni strani, kupcev in dobaviteljev na drugi, poleg tega pa mora stalno zagotavljati družbi ustrezen kapital in skrbeti za optimalno strukturo financiranja. Kaj so tipične pasti v tem procesu? Naj kaj mora biti podjetnik pozoren, kadar posel hitro raste?

Luka Podlogar, MBA, predsednik uprave KD Skladi, z gosti

 

Luka Podlogar je diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, naziv MBA pa je pridobil na IESE Business School v Barceloni. Ima več kot deset let izkušenj v menedžmentu, po diplomi najprej kot vodja operative in pomočnik direktorja v družbi za spletne storitve Parsek. Med 2006 in 2010 je bil zaposlen pri Citigroupu v Londonu kot investicijski bankir na področju prodaj in prevzemov ter financiranja podjetij v industrijskem in avtomobilskem sektorju.

Septembra 2010 se je pridružil KD Group kot pomočnik izvršnih direktorjev in bil odgovoren predvsem za področje korporativnega razvoja, julija 2016 pa je nastopil drugi štiriletni mandat predsednika uprave KD Skladi.

Podjetniški nasvet

Moč znanja in izkušenj v bazenu mlade delovne sile

 

Z blagovno znamko delodajalca lahko podjetje oblikuje identiteto organizacije in poveča pripadnost zaposlenih. In vsi vemo, kam to vodi: k večji produktivnosti. So samo izkušnje tiste, ki štejejo? Kako se v podjetju, kjer je povprečna starost 29 let, lotevajo snovanja delovnih izkušenj, in to v panogi, ki je včasih veljala za konservativno? Kakšna so dejanska pričakovanja generacije, ki svojo karierno pot vidi precej drugače od vodstvenih struktur v storitvenem sektorju?

Mag. Barbara Žibret Kralj, direktorica odgovorna partnerica družbe Deloitte za Slovenijo, z gosti

 

Mag. Barbara Žibret Kralj je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije za diplomsko delo. Izkušnje s področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je končala magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. V revizijski družbi Deloitte je zaposlena 12 let, v tem času je pridobila izjemne delovne izkušnje na področju zunanje revizije ter napredovala do naziva partnerka in članica uprave.

Že nekaj let sodeluje s Slovenskim inštitutom za revizijo pri izvajanju izobraževanj za pridobitev naziva pooblaščeni revizor, na področju izobraževanj pa tudi z Združenjem nadzornih svetov. Poleg revizije, kjer se specializira za področje svetovanja in posebnih revizij, je v družbi Deloitte odgovorna za številne izobraževalne projekte, kot so Deloitte akademija, interna in eksterna izobraževanja s področja revidiranja, računovodenja, računovodskih standardov in druga.

Potenciali in talenti

Kako ustvariti in zadržati produktivno organizacijsko energijo med zaposlenimi

 

Kolikokrat ste že slišali Ta ima pa res potencial in Uau, kakšen talent? Zagotovo poznate tudi pravilo 10.000 ur, ki pravi, da samo potenciali, talenti niso dovolj, da je prav tako potrebno trdo delo, tistih 10.000 ur, ki te razvije do izjemnih uspehov. Pa raziskave Angele Duckworth o predanosti? In o pomenu energije, ki nas vodi, kajne? Kaj so torej tisti skriti gradniki, ki naše delovno okolje ustvarijo v nekaj navdihujočega in nas kot zaposlene v tiste, ki sami od sebe želimo dobro za organizacijo, stranke, ne nazadnje (širšo) skupnost?

Kako ohranjati produktivno energijo na ravno pravšnji ravni, kako odkriti potenciale in talente, jih razviti in ob tem zagotavljati razmere in okoliščine, da zaposleni razvijejo predanost, kako spodbuditi povezovalnost in sodelovalnost ter s tem kreirati poslovno okolje, ki hkrati gradi uspešno organizacijo in posameznika, ki z navdušenjem (ki ne pregori) in zavzetostjo (ki ne ruši) ustvarja ravno pravšnjo energijo?

Mag. Natalie C. Postružnik, certificirana poslovna trenerka in certificirana trenerka s konji, direktorica Insights, d. o. o.

 

Mag. Natalie C. Postružnik združuje znanja s področja vodenja, razvoja talentov in komuniciranja. Je direktorica podjetja Insights, družbe za odkrivanje in razvoj potencialov, d. o. o., in kot certificirana poslovna trenerka in certificirana trenerka s konji edina v Sloveniji izvaja treninge, timbildinge in delavnice s konji (equine assisted coaching) in psi (dog assisted coaching). Vesela je priznanj PRSS PiarNaKvadrat osebnost, za inovacijsko komunikacijsko strategijo (InCo/InJo) in trikratni naziv naj učiteljica po izboru študentov Doba Fakultete. Je partnerica projekta Organizacijska energija, že dvanajsto leto sodeluje v izborni komisiji za naj zaposlovalca Zlata nit, je pa tudi sopobudnica nagrade horus za družbeno odgovorno poslovanje podjetij.

Dr. Danijela Brečko, vodja projekta Organizacijska energija in izvršna direktorica inštituta Sofos

 

Dr. Danijela Brečko je vodja projekta Organizacijska energija in izvršna direktorica inštituta Sofos. Po duši je raziskovalka, ki deluje v praksi in pretežni del svoje energije namenja oblikovanju kadrovskih orodij in strategij za večjo strast in kakovostno rast organizacij.

Mag. Eva Cvelbar Primožič, direktorica za kadre v koncernu Kolektor in dobitnica nagrade kadrovski manager leta 2018

 

Mag. Eva Cvelbar Primožič je izvršna direktorica za kadre v koncernu Kolektor, po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja s področja kadrovskega menedžmenta in magistrica znanosti s področja splošnega kadrovskega menedžmenta. V koncernu Kolektor je zaposlena od leta 2001. Svojo poklicno pot je začela kot pripravnica na kadrovskem področju. Zaradi samoiniciativnosti, motiviranosti in uvajanja novosti je v letu 2005 prevzela vodenje kadrovskega oddelka znotraj enega od podjetij v Kolektorju. V letu 2013 pa ji je bila zaupana najvišja funkcija za kadrovsko področje. V letu 2018 je prejela prestižno nagrado in naziv kadrovski manager leta.

Andrej Orožen, direktor in soustanovitelj podjetja Dewesoft in dobitnik nagrade Delova podjetniška zvezda leta 2017

 

Andrej Orožen je diplomiral na ljubljanski fakulteti za strojništvo. Ima več kot dvajset let  izkušenj z vodenjem podjetja, najprej kot direktor in prodajni inženir na območju nekdanje Jugoslavije v podjetju Dewetron, d. o. o., od leta 2000 pa kot direktor in soustanovitelj podjetja Dewesoft, d. o. o. Leta 2017 je prejel prestižno nagrado in naziv Delova podjetniška zvezda.