Lastništvo

Lastništvo2018-04-07T09:17:36+02:00

Medijska družba Delo d.o.o. je od 18. september 2015 v 100-odstotni lasti FMR, d. d., Vojkova 10, 5280 Idrija.