Zgodovina

Zgodovina2018-04-07T09:17:52+02:00

Začetki družbe Delo segajo v leto 1955, ko je bilo v sodni register vpisano Časopisno založniško podjetje Slovenski poročevalec, ki je nastalo z združitvijo podjetij Slovenski poročevalec, Tiskarna Slovenskega poročevalca in Tovariš. Predmet poslovanja takratnega podjetja so bila izdajanje časopisov, založništvo in tiskarstvo. Prvega maja leta 1959 je izšel prvi izvod časopisa Delo. Časnik Delo je nastal kot rezultat združitve časnikov Slovenski poročevalec in Ljudska pravica. Sprva je izhajal v dveh izdajah s prilogama Najdihojca in program RTV. Leta 1967 je začelo Delo izhajati že v šestih pokrajinskih izdajah, istega leta pa je prvič izšla Sobotna priloga. Leta 1980 je doseglo naklado več kot 100.000 izvodov in bilo za Politiko drugi najbolj prodajan časopis v nekdanji državi.
Podjetje Delo se je moralo prilagajati hitri rasti in leta 1962 se je tiskarna ČGP Delo združila s Triglavsko in Blaznikovo tiskarno. Leta 1963 so položili temeljni kamen za takratni Dom tiska, stolpnico na Dunajski 5 pa so dogradili leta 1982. Delo je vedno sledilo tehnološkemu napredku; opremljeno je bilo z najsodobnejšimi stroji in napravami.

Eden pomembnejših mejnikov medijske družbe Delo je bilo leto 1991, ko se je dotedanji TOZD Delo preoblikoval v Delo, časopisno-založniško podjetje, d. o. o. Delo, ki se mu je pridružila oglaševalska agencija Stik, je tako postalo samostojno podjetje s približno 300 zaposlenimi in v kratkem času vzpostavilo vse potrebne poslovne funkcije: računovodstvo, finance, pravno službo, kadrovsko službo, naročniško službo ter široko raznašalsko mrežo. Leta 1991 je začel izhajati prvi slovenski tabloidni časopis Slovenske novice, ki je kmalu postal in še vedno ostaja najbolj bran dnevni časopis pri nas. To je bil tudi čas uspešnega uveljavljanja novih projektov, tednika Nedelo in mesečnika Slovenski delničar. Dokončno si je Delo utrdilo položaj s postopno privatizacijo, leta 1999 pa so proslavili vstop Delovih delnic na borzni trg. Leta 2003 je Delo dobilo še sodobno tiskarsko središče, kar omogoča kakovosten barvni tisk lastnih časopisov in prilog ter tiskanje edicij drugih naročnikov. Tako je postalo močna časopisno-založniška družba, ki si s stalnim širjenjem spektra svojih edicij in nenehnim vpeljevanjem drugih novosti utrjuje položaj na slovenskem časopisnem trgu. Leta 2004 smo v družbi vpeljali še lastno distribucijo in tako zaokrožili celotni proces nastajanja časopisa, od uredništva do dostave bralcem.

Delo je svoj odnos z bralci skozi leta utrjevalo tudi z izdajo revijalnih prilog za različne ciljne skupine. Pred skoraj 20 leti, maja leta 1993, je luč sveta ugledala prva številka priloge Deloindom, ki se je razvila v najbolj priljubljen slovenski vodnik za urejanje domačega in delovnega okolja. Šest let pozneje se ji je kot samostojna edicija pridružila še revijalna priloga Ona, ki velja za najbolj brano žensko revijo v Sloveniji. Moški bralci so na svoj račun prišli le dve leti pozneje, leta 2001, ko je začela izhajati prva rekreativna revija Polet, priloga Dela in Slovenskih novic.
Časnik Delo od leta 2005 uporablja svojo pisavo, leta 2008 pa se je vodstvo odločilo za prvo večjo spremembo. Delo je po pol stoletja prvič izšlo v zoženem formatu – časopis je v razprti obliki ožji za osem centimetrov. V letu 2008 je Delo odpravilo osem izdaj (večerno in sedem regionalnih) ter začelo izhajati zgolj v eni izdaji s krajevnimi stranmi v svojem snopiču.
Leto 2009, ko je Delo praznovalo 50-letnico obstoja, je bilo za družbo zelo pestro. V začetku leta je namreč družba prešla na enotirni sistem upravljanja, vendar zgolj do konca avgusta, ko se je znova vrnila na dvotirnega. Po menjavi vodstva konec leta 2009 so nadzorniki sprejeli strategijo razvoja družbe do leta 2014, ki je bila podlaga za celovito preobrazbo družbe, skupaj z vsebinsko in oblikovno prenovo časopisa Delo.

Uredništvo se je jeseni leta 2010 preselilo v veliko integrirano redakcijo, ki je bila znanilka sprememb pri nastajanju novic in pozitiven prispevek k povezovanju in sodelovanju uredništev ter boljšemu pretoku informacij. Tega leta so bile Slovenske novice prvič izbrane kot najbolj priljubljena znamka med dnevnimi časopisi (Trusted Brand), družba Delo pa si je zaradi korektne, konsistentne časopisne reprodukcijske kakovosti prislužila članstvo v klubu najboljših INCOC – International Newspaper Color Quality Club. Časnik Delo je postal prvi slovenski časopis na priljubljenem tabličnem računalniku iPad. Pričeli smo izdajati kulturni štirinajstdnevnik Pogledi.

V letu 2011 smo oblikovno prenovili in vsebinsko nadgradili časnike Slovenske novice, Delo in Nedelo. Hkrati smo prenovili in tehnološko nadgradili oba ključna spletna portala, delo.si in slovenskenovice.si, katerih doseg kontinuirano raste. To leto so revijalne priloge doživele tudi svojo nadgradnjo v obliki plačljivih revijalnih izdaj, in sicer Onaplus, Deloindom+ ter Polet fit. Pričeli smo implementirati strategijo celovitega zaračunavanja digitalnih vsebin.

V letu 2012 smo pričeli izdajati revijo Delo De facto. Tiskarsko središče je ponovno prejelo certifikat INCQC 2012-2014 (Newspaper Color Quality Club). V letu 2013 smo v redno prodajo uvedli digitalne izdaje časnikov Delo in Slovenske novice ter naročniške kombinacije tiskanih izdaj z digitalnimi paketi. Veliko ključnih projektov v zadnjih letih temelji na digitalnem razvoju in ustvarjanju nišnih spletnih strani in aplikacij, prilagojenih različnim skupinam bralcem oz. uporabnikov.

V letu 2015 se je začelo za družbo Delo novo obdobje, saj se je lastniško preoblikovala. 100-% lastnica Dela je postala družba FMR, ki podpira razvoj časopisne hiše Delo na strateškem, tehnološkem in kadrovskem področju. Novi lastnik se zaveda, da ima DELO posebno vlogo v slovenskem medijskem prostoru, ki ga ustvarja z vsebinami v svojih založniških projektih, in je na tem področju predvsem odgovorno svojim bralcem. Zato je cilj FMR-ja kot lastnika, da bo DELO kot podjetje uspešno poslovalo in na ta način ustvarjalo dobre temelje za ohranjanje ter razvoj neodvisnega in raziskovalnega novinarstva v skladu z novinarskim kodeksom in etiko.

Z lastniško spremembo se je novembra 2015 spremenila tudi poslovna oblika Dela, namreč družba Delo, časopisno in založniško podjetje, d. d. (ali krajše Delo, d. d.) se je preoblikovala v Delo časopisno založniško podjetje d.o.o. (ali krajše Delo d.o.o.) in je kot takšna vpisana v poslovni in sodni register.

Bistvo družbe Delo in vseh naših edicij skozi vsa leta ostaja enako. Bralcem vsak dan posredujemo kakovostne in ažurne informacije, spodbujamo bralno kulturo in ozaveščenost prebivalstva ter med prvimi odpiramo pomembne družbene teme. S tem odgovorno prispevamo k demokratizaciji slovenske družbe. Spreminja se le naš način, kako vam sledimo in kje nas lahko prebirate. Iščemo odgovore, zato, da ste vedno dobro obveščeni in da se lahko zato, ker imate več informacij, pravilno odločate. Zavedamo se, da delamo za naše bralce, katerih zvestobo in podporo močno cenimo.