Vodstvena ekipa

Vodstvena ekipa2023-10-02T11:35:10+02:00

POSLOVODSTVO

Stojan Petrič, univerzitetni diplomirani ekonomist, je svojo kariero zapisal in ustvaril v družbi Kolektor, v kateri se je zaposlil leta 1974. Postopoma je prevzemal vse bolj zahtevne naloge in funkcije in leta 1994 sedel na čelo družbe. Predsednik izjemno uspešnega koncerna je bil do oktobra 2014. Danes je predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor, direktor družbe FMR in direktor družbe Delo.

Med prvimi njegovimi izzivi je bilo oblikovanje službe za zunanjo trgovino, ki je omogočila neodvisnost od tujega partnerja na prodajnem in nabavnem področju. V neposrednih lastniških razmerjih je iskal sinergije znotraj nemškega partnerja in ga prepričal, da je Kolektor sposoben lastne logistične podpore vsem tujim kupcem po svetu. Sodeloval je v procesu lastninjenja družbe in pri reševanju njenih težav, ki so bile posledica stečaja nemškega lastnika. Prav s stečajem nemškega lastnika in vstopom ameriške družbe v lastništvo Kolektorja je bila dosežena prva faza popolne neodvisnosti pri vodenju vseh poslovnih funkcij v Kolektorju. Pod njegovim vodstvom je Kolektor po 34 letih tujega lastništva leta 2002 postal 100-odstotno slovensko podjetje v lasti zaposlenih.

Stojanu Petriču je v dvajsetih letih uspelo, da je Kolektor postal prepoznaven, da je postal mala multinacionalka s transnacionalno miselnostjo in več kot 30 podjetji doma in po svetu, uspešen gospodarski steber občine Idrija, največja gospodarska skupina na severnem Primorskem in Notranjskem ter ena največjih skupin v državi. Pod njegovim vodstvom je Kolektor postal svetovni tehnološki vodja v svoji dejavnosti ter visoko internacionalizirano, globalizirano in produktno diverzificirano podjetje.

Pri svojem delovanju Stojan Petrič sledi vrednotam koncerna Kolektor, to so odgovornost, poštenost, vztrajnost in borbenost, usmerjenost h kupcu, inovativnost in timski duh. Ker se zaveda pomena znanja za osebnostno rast posameznika in družbe, je Kolektor na njegovo pobudo okrepil sodelovanje z izobraževalnimi institucijami v kraju in širšem slovenskem prostoru. Prav Stojan Petrič je bil eden od pobudnikov za uvedbo konzorcijskega podiplomskega študija MBA na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na njej je več let v okviru programa prof. dr. Janeza Prašnikarja predaval študentom podiplomskega študija. Pod njegovim vodstvom se je Kolektor zapisal med soustanovitelje Mednarodne podiplomske šole na Institutu Jožef Stefan.

Strokovnost, delavnost, trdna volja, načelnost in odločnost Stojana Petriča so razlog za to, da so mu pomembne funkcije zaupali tudi v širšem okolju. Omenimo le nekatere: predsednik Sveta za razvoj Vlade Republike Slovenije, predsednik skupščine Gospodarske zbornice Slovenije, član sveta Ekonomske fakultete v Ljubljani, predsednik nadzornega sveta družbe Adria Mobil …

Od novembra 2015 je tudi častni konzul Južne Koreje v Sloveniji.

Izjemna kariera, diplomatski pristop k reševanju problemov, ugled in karizma uvrščajo Stojana Petriča med najbolj spoštovane in vplivne menedžerje v Sloveniji.

Po končani Gimnaziji Jurija Vege v Idriji se je odločila za študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti in za to dobila tudi štipendijo družbe Kolektor. Tam se je po končanem študiju leta 1987 tudi zaposlila. Njene prve zadolžitve so bile vezane na gospodarske vsebine, pogodbeno in delovno pravo.

Po opravljenem pravosodnem izpitu se je odločila za odvetniški poklic, ki ga je opravljala 17 let. V svoji praksi se je ukvarjala pretežno s pravom gospodarskih družb, statusnimi spremembami, sodelovala je pri akvizicijah v Sloveniji in tujini, velik del njenega dela je pa bil vezan na posle družb iz skupine Kolektor. V iskanju novih izzivov je bila leta 2013 imenovana v upravo družbe FMR d.d., leta 2017 pa je prevzela funkcijo direktorice družbe Delo d.o.o.

OSTALI DIREKTORJI IN VODJE

Nataša Jakiša je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je svojo poslovno pot začela na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, kjer je opravila strokovni izpit iz upravnega postopka. Družbi Delo d.o.o. se je pridružila leta 1997 kot pravnica v pravni službi in se primarno ukvarjala predvsem z gospodarskim pravom. Po opravljenem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Mariboru, se je leta 2000 vrnila na Delo d.o.o. Naslednji korak v njeni karieri je bilo vodenje pravne službe, leta 2011 pa je postala direktorica področja za pravo in kadre. Na dosedanji poslovni poti je ustvarila bogat nabor znanj s področja gospodarskega in korporacijskega prava, delovnega in socialnega prava, avtorskega prava, odškodninskega prava in razmerij med menedžmentom in predstavništvom delavcev.

Robert Schmitzer

Robert Schmitzer je v spletnem medijskem prostoru prisoten od leta 1999, ko se je kot študent pridružil ekipi teleteksta RTV Slovenija. Postal je eden od ustanovnih sodelavcev spletnega portala rtvslo.si in ga na položaju vodje dnevnih urednikov Multimedijskega centra RTV Slovenija aktivno soustvarjal ne le vsebinsko, ampak tudi strateško.

Pot ga je leta 2007 odpeljala na avstrijsko Styrio, kjer je kot namestnik odgovorne urednice skrbel za razvoj in rast takrat novega spletnega portala Žurnala 24. V skupini Styria je opravil več rotacij, med drugim v vodilnih avstrijskih časnikih Die Presse, Kleine Zeitung in Wirtschaftsblatt ter na Hrvaškem v Večernjem listu in 24sata.

V letu 2011 se je v medijski hiši Delo pridružil vodstveni ekipi novonastajajočega portala slovenskenovice.si, kjer je pozneje postal urednik in vodja tega portala. Leta 2016 ga je vodstvo Dela imenovalo na položaj direktorja digitalnega razvoja, kjer skrbi za uresničevanje digitalne strategije celotne družbe.

Robert Schmitzer je član več stanovskih združenj: sodeluje v Izvršnem odboru projekta MOSS in je član Strokovnega sveta IAB Slovenija. Opravil je več izobraževanj, med njimi poletno šolo združenja mednarodnih založnikov Wan Ifra. Kot govorec je nastopal na medijskih konferencah SOF, Diggit in Sempl.

Bogdan Romih

Bogdan Romih je od leta 2008 direktor Delovega Tiskarskega središča, ki od oktobra 2021 deluje kot samostojno podjetje. V letu 2012 je bil tudi direktor hčerinskega podjetja Izberi. Glavni izziv mu je usmeritev Tiskarskega središča na dodatne tržne kupce, ki danes predstavljajo že polovico tiskarske realizacije. V prostem času se ukvarja s športom, v mladih letih je to bila tekmovalna atletika, sedaj pa predvsem plavanje. Rad potuje. Poklicno pot je pričel pri proizvajalcu papirja Vipap, leta 1986 kot komercialist, leta 1990 pa je postal Komercialni direktor.

V tem obdobju je bil tudi Prokurist družbe Hago iz Frankfurta in direktor hčerinskega podjetja Alpe papir. Že takrat je imel, skozi prodajo papirjev, intenzivne stike s časopisnimi in revijalnimi založniki iz vsega sveta. Med leti 1995 in 2002 je bil direktor Slovenskega podjetja za distribucijo časopisov in revij v lasti Tiska iz Zagreba, med leti 2000 in 2005 pa direktor podjetja Cvetje Čatež, kjer je izvedel uspešno sanacijo in MBO. Po prodaji podjetja, se je zaposlil kot Komercialni direktor v podjetju Radeče papir Muflon, kjer je bil zaposlen do leta 2008.

Študij na Visoki ekonomsko-komercialni šoli Maribor je končal leta 1982, opravil je tudi semester šolanja v ZDA, leta 2008 pa je pridobil naziv »Magister znanosti« na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Slavko A. Bogataj

Slavko A. Bogataj je vodstvene izkušnje pridobival kot direktor plansko razvojnega področja v družbi Gorenjski tisk d.d., kot predsednik uprave v družbi Kokra – trgovsko podjetje d.d., kot tudi na delovnem mestu svetovalec uprave in vodja investicij in vzdrževanja v družbi DELO d.d.

Prvič se je zaposlil oktobra 1989 v podjetju Gorenjski tisk po opravljenem univerzitetnem izobraževanju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer proizvodno strojništvo. Že takoj na začetku kariere je imel priložnost sodelovati pri načrtovanju in optimiranju proizvodnih kapacitet, pripravi projektne dokumentacije za novogradnje, preureditve in adaptacije ter razpisne dokumentacije za ponudnike proizvodne in druge tehnične opreme, ki so bili večinoma z nemškega govornega področja.

V družbo Delo, d.d. oziroma v njeno Investicijsko razvojno skupino se je leta 1999 vključil kot vodja investicijske izvedbe. Poleg tekočega in investicijskega vzdrževanja stavb in prostorov je bil v tistem času ključni projekt družbe izgradnja tiskarskega središča na Slovenčevi cesti v Ljubljani, pri katerem je bil glavni in odgovorni nosilec.

Po končanju projekta in uspešnem zaključku podiplomskega študija leta 2003 je postal svetovalec uprave za organizacijsko in kadrovsko področje. Od leta 2013 dalje pa je direktor distribucijskega podjetja Izberi d.o.o.