Vizija in poslanstvo

Vizija in poslanstvo2018-04-09T16:17:12+02:00

Vizija

S ponudbo vsebin ter proaktivnim odzivanjem na tehnološke, tržne in družbene spremembe bomo postali vodilna medijska hiša, ki bo z vsemi svojimi deležniki gradila dolgoročne odnose in zadovoljevala vse njihove potrebe.
Glavni cilj družbe Delo je postati vodilna medijska hiša, ki bo s svojimi produkti in storitvami na trgu zadovoljevala potrebe po najrazličnejših medijskih vsebinah. Z natančno segmentacijo obravnavamo vsako ciljno skupino ločeno ter se ji poskušamo čim bolj prilagoditi. Tako želimo graditi obojestransko koristne odnose, ki temeljijo na medsebojnem razumevanju in zaupanju. Med deležnike oz. ključno ciljno javnost uvrščamo zaposlene, bralce, naročnike, oglaševalce, prodajno osebje, distributerje, investitorje, medijske zakupnike in medije.

Poslanstvo

S svojimi vsebinami omogočamo razumevanje sveta ter procesov in tako lažje odločanje uporabnikov, kar prispeva h kakovostnemu, ustvarjalnemu in prijetnejšemu vsakodnevnemu življenju.
Naše temeljno poslanstvo je javnosti posredovati čim širši spekter medijskih vsebin. Namen torej ni njihova homogenizacija, ampak prilagajanje različnim sociokulturnim skupinam ter zadovoljevanje najrazličnejših interesov medijskih potrošnikov. Kot verodostojen in relevanten vir informacij želimo na čim več področjih postati vodilni mnenjski voditelj, ki mu bodo ljudje zaupali, ter s pomočjo pridobljenih informacij sprejemali vse svoje odločitve, kar jim bo omogočalo lažje in srečnejše sobivanje.