Osebna izkaznica

Osebna izkaznica2021-09-30T21:58:22+02:00

Sedež podjetja:

Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o.
Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Druge pomembne informacije:

Ustanovljeno 28. 2. 1991, registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarstvo, pod vložno številko 1/11859/00. Od 14. 12. 1995 organizirano kot delniška družba. S 30. 10. 2015 preoblikovano v družbo z omejeno odgovornostjo.
Osnovni kapital: 2.685.277,92 €
Šifra dejavnosti: predvsem 2211-14, 2221-25, 7413, 7440
Matična številka: 5096049
Identifikacijska številka za DDV: SI25256394
Zavezanec za plačilo DDV: DA
Transakcijski račun pri NLB, d. d.: 02922-0012208609