Nataša Luša

Nataša Luša2019-05-30T14:29:49+02:00

Nataša Luša, glavna direktorica

Po končani Gimnaziji Jurija Vege v Idriji se je odločila za študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti in za to dobila tudi štipendijo družbe Kolektor. Tam se je po končanem študiju leta 1987 tudi zaposlila. Njene prve zadolžitve so bile vezane na gospodarske vsebine, pogodbeno in delovno pravo.

Po opravljenem pravosodnem izpitu se je odločila za odvetniški poklic, ki ga je opravljala 17 let. V svoji praksi se je ukvarjala pretežno s pravom gospodarskih družb, statusnimi spremembami, sodelovala je pri akvizicijah v Sloveniji in tujini, velik del njenega dela je pa bil vezan na posle družb iz skupine Kolektor. V iskanju novih izzivov je bila leta 2013 imenovana v upravo družbe FMR d.d., kjer še vedno opravlja funkcijo članice uprave, leta 2015 pa je postala prokuristka in nato še leta 2017 direktorica družbe Delo.