SVET KAPITALA

SVET KAPITALA2020-06-24T09:57:39+02:00

Svet kapitala se je v letu 2020 preobrazil v mesečno poslovno revijo. Ponuja vrhunske poslovne zgodbe, strokovni in praktični pogled v gospodarstvo ter izviren poslovni slog.

Svet kapitala prinaša raznovrstne gospodarske vsebine iz globalnega in lokalnega okolja, finančnega in pravnega sveta, marketinga, prodaje in vodenja, borze in finančnih naložb. Poglablja se v krožno gospodarstvo, informacijske tehnologije, multimedijo, znanost in iskali relevantne nasvete za kakovostnejše in svobodnejše življenje ter avtentičen poslovni življenjski slog.

Revija Svet kapitala izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu na 64 straneh.

Cene so informativne, točne cene so navedene v ceniku.
Cenik za revijo SVET KAPITALA je dostopen TUKAJ >>

Če ste zamudili letošnje izide, smo za vas pripravili pakete s preteklimi številkami po izjemnih cenah.

Paket po meri si lahko naročite TUKAJ. Splošni pogoji naročanja na pretekle številke so dostopni TUKAJ

Naročnikom pripadajo vse spodaj naštete ugodnosti, ki jih ponuja medijska hiša Delo d.o.o.

Splošne ugodnosti za naročnike

  • 20-odstotni popust pri letnem plačilu naročnine na revijo Svet kapitala v enkratnem znesku,
  • brezplačna dostava revije na želen naslov v Sloveniji.

Dodatne ugodnosti za naročnike

  • Dostop do vseh vsebin na spletnem portalu Svetkapitala.si
  • Udeležba na enem izbranem poslovnem dogodku družbe Delo. V letu 2020 lahko izbirate med naslednjimi dogodki: Šport 2020, Zdravje 2020 (oboje september), Mobilnost 2020, Izvozniki 2020 (oboje oktober), Delove Podjetniške zvezde 2020 (november.)

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v štirinajstih (14) dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, odstopi od pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne prejema prvega izvoda časopisa.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljubljana, telefonska številka: 01 47 37 600, številka faksa: 01 47 37 613, e-naslov: narocnine@delo.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe je dostopen tukaj.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave podjetja).Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju – prodajalcu na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajst (14) dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Če potrošnik zahteva, da se dobava digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, začne v odstopnem roku, hkrati pa se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Trajanje naročniškega razmerja

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, in velja do pisnega preklica naročila.