Lojalnostni program – 1. krog

Lojalnostni program – 1. krog

2018-02-21T11:55:01+01:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence prvega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

50 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 20 EUR

Frančišek Gril, Videm pri Ptuju

Ciril Marolt, Dol pri Ljubljani

English Pub, Maribor

Boštjan Korbar, Komenda

Bernarda Makari, Šoštanj

Ignac Jakšič, Črenšovci

Ivan Trupej, Sveti Štefan

Martin Lupše, Kozje

Janko Muršec, Destrnik

Marija Plesec, Žiri

Miro Jager, Notranje Gorice

Danijela Cunk, Apače

Bojan Hribar, Mengeš

Marina Lajh, Borovnica

Štefan Tudjan, Murska sobota

Rozika Kamenik, Oplotnica

Ema Nahtigal, Domžale

Stanislava Pocajt, Šmartno ob Paki

Marija Ožir, Šempeter v Savinjski dolini

Darka Šuštar, Kresnice

Anton Sitar, Tabor

Leopold Karneža, Majšperk

Ivan Germšek, Senovo

Damjan Mlakar, Studenec

Bernarda Vrečer, Celje

Ostoja Tadič, Kranj

Jože Stropnik, Šoštanj

Anton Kerec, Petrovci

Romana Zajc, Ljubljana – Črnuče

Antonija Lanišek, Kamnik

Milena Butala, Kočevje

Ivan Črep, Dobrna

Marija Novak, Cirkovce

Justina Habjanič, Zgornji Leskovec

Irena Tavčar, Trebnje

Zinka Rasperger, Slovenske Konjice

Mira Acman, Velenje

Bogomira Jančar, Dornava

Klavdija Zupančič, Ivančna Gorica

Zdravko Kladnik, Luče

Mojca Kokol, Sveti Štefan

Marjeta Suhadolnik, Borovnica

Ivanka Belcar, Grosuplje

Mirko Franderajh, Ajdovščina

Tanja Lazar, Celje

Marija Volk, Krška vas

Mija Grobljar, Trbovlje

Peter Gabrovec, Cirkulane

Jožef Lušanc, Radenci

Štefka Zupan, Ljubljana

 

50 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 30 EUR

Ivanka Horvat, Komenda

Srečko Herlič, Pragersko

Vlado Rajh, Maribor

Friderik Jazbec, Hoče

Jožica Horvat, Ljubljana

Vida Grebenc, Velike Lašče

Marjeta Črne, Ljubljana – Dobrunje

Vesna Godler, Dobova

Milan Krajnc, Jakobski dol

Daniel Špelič, Sečovlje

Andrej Ploč, Zgornja Kungota

Martin Jelen, Loče

Janez Lavrač, Kisovec

Florijan Letnar, Komenda

Marjan Lesjak, Dobrna

Ludvik Mastnak, Ljubečna

Ivanka Strajnar, Ljubljana

Tatjana Rupnik, Celje

Ela Potočnik, Radomlje

Danica Zver, Beltinci

Marija Belšak, Sveti Tomaž

Vedran Magnik, Novo mesto

Andrej Tič, Slovenska Bistrica

Dušan Golavšek, Žalec

Rudi Medved, Zgornji Leskovec

Jerica Škof, Dobrova

Jože Sajko, Rogaška Slatina

Angela Kolarič, Ljutomer

Edvard Klojčnik, Maribor

Marinka Konc, Cerknica

Ivan Janez, Hoče

Stanko Obu, Polzela

Štefka Hauptman, Rače

Nada Kump, Ljubljana – Dobrunje

Maja Logar, Solčava

Marija Amon, Celje

Simona Sušnik, Medvode

Karol Korošec, Ljubljana

Darinka Letnar, Radomlje

Rajko Škerjanc, Ljubljana

Ivana Krašovec, Ljubljana

Jože Golob, Globoko

Silvo Šinkovec, Dol pri Ljubljani

Jože Žlaus, Teharje

Srečko Primon, Ljubljana

Marijan Fras, Ljubljana – Dobrunje

Franc Zorko, Artiče

Milan Aničin, Zagorje ob Savi

Srečko Večernik, Maribor

Jože Zadnik, Izola

20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 10 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 40 EUR

Miloš Tajnik, Šoštanj

Aleš Hrovat, Ljubljana

Simon Udovič, Rakek

Martina Jaušovec, Orehova vas

Jože Moličnik, Luče

Ana Žekar, Portorož

Marija Štrbenk, Dobrnič

Doroteja Dozet, Ljubljana

Janko Kovačič, Mirna peč

Matija Lovšin, Ribnica

Jožef Prejac, Ljutomer

Anton Stegner, Križe

Olga Weindorfer, Sveti Jurij ob Ščavnici

Frančišek Obreza, Rakek

Zdenka Hudoklin, Radeče

Erna Furek, Hajdina

Niko Potočar, Novo mesto

Karol Fideršek, Destrnik

Pavla Filipič, Vrhnika

Frančiška Kocbek, Sveti Jurij ob Ščavnici

Boris Bergant, Ljubljana

Tatjana Mrgole, Ptuj

Jože Pekolj, Dobrnič

Daniela Nebec, Notranje Gorice

Mira Kovač, Brezovica pri Ljubljani

Biserka Kralj, Velenje

Martin Benko, Mežica

Urška Španinger, Prevalje

Dr. Slavica Erniša, Moravske Toplice

Božo Kuzmički, Sevnica

Cvetka Dolenc, Laško

Branka Miklič, Ljubljana

Marija Kolarič, Apače

Milan Levec, Ljubečna

Maruša Gobec, Celje

Ivan Leskovec, Col

Vera Zdovc, Slovenj Gradec

Nada Jakša, Ljubljana

Viktorija Petauer, Trbovlje

Alojz Hernaus, Velenje

Janko Levc, Velenje

Milan Perše, Ljubljana

Brigita Česnik, Pivka

Janez Svenšek, Ljubljana

Majda Uršič, Ljubljana

Marija Slekovec, Cerkvenjak

Franc Kavčič, Kropa

Aljoša Čatar, Ljubljana

Olga Šviga, Trbovlje

Zdravka Pečavar, Ljubljana

50 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 20 EUR

Alenka Gložančev, Ljubljana

Marjan Velikonja, Nova Gorica

Anica Tomic, Domžale

Franc Plej, Bogojina

Srečko Rot, Postojna

Marjeta Skale, Šempeter v Savinjski dolini

Igor Ranzinger, Zagorje ob Savi

Metka Kališnik, Kamnik

Toni Kapun, Spodnji Duplek

Janez Končan, Log pri Brezovici

Aleš Poteko, Radomlje

Dagmar Thaler Lovšin, Ljubljana

Branka Štefič, Dutovlje

Miha Marinčič, Višnja Gora

Rozalija Glavan, Ljubljana

Tanja Medic, Radovljica

Frida Blažir, Žabnica

Viktorija Blatnik, Ig

Magda Markulin, Izola

Franc Repar, Borovnica

Alojz Struna, Dobrova

Ksenja Zdolšek, Ponikva

Katja Bombač, Grosuplje

Ivana Džajič, Jesenice

Damjana Matajič, Ljubljana – Šmartno

Alenka Skale, Bled

Jakob Notar, Škofja Loka

Iztok Štaman, Ljutomer

Gregor Armič, Ljubljana – Šmartno

Nedeljko Krevs, Radomlje

Ana Lampelj, Ljubljana – Polje

Marjeta Kralj, Kranj

Andreja Kuščer, Ljubljana – Črnuče

Ana Bregar, Ljubljana – Šmartno

Cveta Bogovič, Dobrova

Mirko Redenšek, Krško

Tatjana Kravos, Izola

Nada Pungeršek, Mozirje

Katica Kalacun, Ljubljana

Slavko Babič, Domžale

Vinko Kern, Medvode

Damjan Ograjenšek, Ljubljana

Stanislav Bohinc, Maribor

Jure Mikelj, Srednja vas v Bohinju

Nikolaj Žvokelj, Ljubljana

Šavli Ana Marija Rože, Komen

Adela Delizajmovič, Sežana

Matija Počivavšek, Ljubljana

Tončka Štemberger, Koper – Capodistria

Marko Kavčnik, Brezovica pri Ljubljani

50 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 30 EUR

Ivan Kovačič, Šentjur

Josip Čužič , Maribor

Leon Repovž, Maribor

Angela Pavlič, Trbovlje

Ljudmila Šikovc, Kranj

Martina Bole, Prestranek

Andrej Švaljek, Bresternica

Aljoša Hribar, Grosuplje

Nebojša Vranešič, Koper – Capodistria

Reberčnik Andreja Šeliga, Velenje

Alenka Vračko, Ljubljana

Branko Vukanac, Visoko

Dejan Prebil, Ljubljana

Darinka Hlade, Maribor

Silva Bošnjak, Hotedršica

Ivana Pezdirc, Ljubljana – Polje

Ivan Lampič, Ljubljana

Marjan Zaletelj, Novo mesto

Borut Flisek, Zagorje ob Savi

Damjana Gombač, Divača

Sašo Majer, Portorož

Irena Jelenko, Ruše

Edvard Sušnik, Ljubljana

Jožefa Šilc, Ljubljana – Črnuče

Janez Kučan, Murska Sobota

Irena Krajnik, Šenčur

Jože Šemrov, Hotedršica

Mojca Kavčič, Radomlje

Dušan Bostič, Ljubljana

Janko Potočnik, Ljubljana

Marija Šrajner, Ljubljana

Albin Jazbinšek, Brezovica pri Ljubljani

Matija Renko, Prem

Dušan Grujič, Slovenske Konjice

Vlado Vodovnik, Šmartno ob Paki

Silvestra Ovijač, Medvode

Gorazd Božič, Ljubljana

Franci Novak, Kalobje

Leonida Potnik, Slovenske Konjice

Davorin Fučka, Ajdovščina

Alojz Guček, Mežica

Maja Rakoše, Mojstrana

Violeta Ernestl, Ljubljana

Stane Matjažič, Ljubljana

prof. Marjan Marjašič, Maribor

Tomaž Svetic, Ljubljana

David Koren, Vipava

Sonja Jarc, Ljubljana

Viktor Tolar, Železniki

Dušan Rutnik, Slovenj Gradec

Darilno kartica Mercator v vrednosti 40 EUR prejme 20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni več kot 10 let kot tudi 30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo

Franci Bečan, Medvode

Jožica Grum, Dvor

Edvard Mihelj, Nova Gorica

Marjanca Simič, Ljubljana

Alenka Kolar, Ljubljana

Valerija Flajs, Soča

Danica Brečko, Trzin

Matej Germek, Maribor

Vladimir, Dr. Smrkolj, Brezovica pri Ljubljani

Majda Ulčar, Bled

Stana Smole, Lesce

Marija Hočevar, Zagorje ob Savi

Marija Novak, Ljubljana

Helena Vogel, Ljubljana – Dobrunje

Boštjan Arh, Ljubljana

Violeta Stojanovič, Ljubljana

Dragica Ratajec, Trebnje

Nada Žnidaršič, Postojna

Evgenij Valjavec, Križe

Lojze Čater, Vojnik

Boris Bergant, Ljubljana

Tatjana Mrgole, Ptuj

Jože Pekolj, Dobrnič

Daniela Nebec, Notranje Gorice

Mira Kovač, Brezovica pri Ljubljani

Biserka Kralj, Velenje

Martin Benko, Mežica

Urška Španinger, Prevalje

Dr. Slavica Erniša, Moravske Toplice

Božo Kuzmički, Sevnica

Cvetka Dolenc, Laško

Branka Miklič, Ljubljana

Marija Kolarič, Apače

Milan Levec, Ljubečna

Maruša Gobec, Celje

Ivan Leskovec, Col

Vera Zdovc, Slovenj Gradec

Nada Jakša, Ljubljana

Viktorija Petauer, Trbovlje

Alojz Hernaus, Velenje

Janko Levc, Velenje

Milan Perše, Ljubljana

Brigita Česnik, Pivka

Janez Svenšek, Ljubljana

Majda Uršič, Ljubljana

Marija Slekovec, Cerkvenjak

Franc Kavčič, Kropa

Aljoša Čatar, Ljubljana

Olga Šviga, Trbovlje

Zdravka Pečavar, Ljubljana

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 100 EUR

Jože Gabrijelčič, Novo mesto

Marija Vratnik, Rečica ob Savinji

Marija Koprivec, Ljubljana

Bojana Primc, Ilirska Bistrica

Breda Fojkar, Ljubljana

Albina Kuručević, Krška vas

Ivo Kladnik, Kamnik

Franc Štular, Podnart

Niko Piskar, Domžale

Maja Vukasović Žontar, Ljubljana

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti