Mag. Boštjan Vasle, vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj

Mag. Boštjan Vasle, vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj

2018-08-03T11:50:34+02:00

Mag. Boštjan Vasle je zaključil študij ekonomije na Central European University, od leta 2007 pa vodi Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Poleg priprave analiz in napovedi makroekonomskih gibanj se na uradu ukvarjamo s strukturnimi prilagoditvami, povezanimi zlasti z demografskimi spremembami, zaostankom v produktivnosti in uravnoteženjem javnih financ. Pri svojem delu sodelujemo s številnimi domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter smo del foruma za produktivnost in fiskalnih svetov.