Nagrajenci četrtega kroga

Nagrajenci četrtega kroga

2018-05-18T09:38:07+02:00

Nagrajenci četrtega kroga

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence četrtega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR.

Rajko Filipič, Ljubljana

Jelka Petavs, Vrhnika

Darinka Satler, Ceršak

Ivan Kukovec, Mala Nedelja

Ana Kužner, Rogaška Slatina

Jožefa Milinkovič, Črnomelj

Bogomir Vurcer, Ljubljana

Josipa Vidovič, Zavrč

Valter Devetak, Nova Gorica

Terezija Štangar, Velika Loka

 

15 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR.

Nancy Dobravec, Škofja Loka

Marjan Rihter, Koper

Ana Bohinjec, Kranj

Marija Guček, Preddvor

Franc Perša, Lendava

Maks Vrhovšek, Jurklošter

Aleks Strman, Šmartno pri Litiji

Stojan Bizjak, Postojna

Marija Kastelic, Škofljica

Marinka Matoh, Kranj

Vlasta Pregelj, Ljubljana

Ludvik Knavs, Loški Potok

Friderik Krajnc, Hoče

Janez Rogelj, Kranj

Stanislav Pasičnjek, Murska Sobota

 

20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR.

Zdravko Hlebanja, Mojstrana

Tomaž Pušar, Škofja Loka

Marija Kus, Ljubljana

Franci Čop, Zgornje Gorje

Ignacij Suhadolnik, Vrhnika

Boštjan Breznikar, Velenje

Liljana Kozic, Petrovci

Franc Valenčak, Kozje

Anton Mlinar, Rovte

Ivan Kožar, Artiče

Silvan Maršič, Apače

Valerija Verdev, Šempeter v Savinjski dolini

Terezija Škerlak, Šalovci

Jože Kosem, Železniki

Stanko Avberšek, Velenje

Alojz Vidmar, Stahovica

Rajko Fabricijo, Dobrovo v Brdih

Roza Bela, Pragersko

Stanko Erman, Radovljica

Martin Vidic, Novo mesto

 

45 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Samir Amarin, Ljubljana

Tatjana Vidmar, Ljubljana

Milena Virant, Velike Lašče

Elek Lovenjak, Murska Sobota

Lilijana Avberšek, Velenje

Nevenka Moškrič, Ljubljana – Dobrunje

Anton Topolovec, Hrastnik

Ernest Kuster, Velenje

Karmen Poštrak, Šoštanj

Stanko Jevšnik, Mozirje

Emilijan Lepko, Velenje

Simon Rogelj, Notranje Gorice

Milan Koprivnik, Medvode

Jože Bokal, Domžale

Jožica Kernc, Sevnica

Tomaž Bratuš, Idrija

Anton Galun, Ptuj

Drago Bevc, Grobelno

Sonja Guštin-Mezinec, Dutovlje

Matilda Kornik, Grad

Bernarda Slejko, Postojna

Jože Strojin, Tržič

Marija Šalamun, Kidričevo

Marija Debevec, Maribor

Anton Strmole, Veliki Gaber

Tanja Vincelj, Portorož

Jovan Dajič, Petrovče

Silva Selan, Radovljica

Marija Mlakar, Pivka

Ana Lavrič, Ljubljana

Jelka Zagorc, Šentjernej

Frančišek Levc, Trojane

Jolanda Petek, Stara Cerkev

Milan Lebar, Črenšovci

Anton Štuhec, Ivanjkovci

Eva Bradeško, Kamnik

Franjo Bošnjak, Ankaran

Marija Andrijevič, Ivančna Gorica

Lado Zakotnik, Škofja Loka

Janez Pintar, Trebnje

Žužana Koša, Lendava

Ivan Slobodnik, Metlika

Darko Bambič, Šentjernej

Slavko Burkeljca, Mengeš

Dragica Skomina, Dornberk

10 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni od 1 do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Ivo Kranjc, Ljubno ob Savinji

Dragica Marič, Lendava

Angel Bizjak, Ajdovščina

Cecilija Kuštrin, Škofja vas

Vikca Jenič, Ljubljana

Vojko Pšenica, Ljubljana

Alenka Omahen Kocman, Grosuplje

Nastja Rojnik, Veržej

Fani Mihelčič, Radomlje

Daša Pavlovič, Ljubljana

 

15 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Nevenka Seliškar, Ljubljana

Nelda Štok Vojska, Marezige

Jožica Novak, Kranj

Margareta Zandomeni, Koper – Capodistria

Bogdan Kjuder, Ljubljana

Zlata Karas, Murska Sobota

Bojan Lindič, Ljubljana Šmartno

Robert Halzer, Hrastnik

Nevena Primc, Šenčur

Nikolaj Štibelj, Selca

Pepca Berdajs, Šmartno pri Litiji

Marija Terezija Juričev Barbin, Medvode

Mitja Stražar, Kranjska Gora

Almira Zemljič, Domžale

Peter Gajšek, Cerklje ob Krki

 

20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Alma Novak, Trbovlje

Dragica Trobec, Ljubljana

Andreja Filipič, Ljubljana

Lidija Urlep, Ljubljana

Jože Blaznik, Koper – Capodistria

Lidija Dernovšek, Ljubljana

Ivana Kozjek, Ljubljana Dobrunje

Marija Hrvatin, Škofije

Pavlina Pratneker, Prevalje

Saša Radelj, Ljubljana

Urška Cverle, Dol pri Ljubljani

Franc Pavlič, Poljčane

Aleš Škerlak, Ljubljana

Matjaž Nemanič, Kranj

Marija Rupnik, Kranj

Miroslav Matej Strmšek, Novo mesto

Tomislav Ličen, Branik

Petra Žist, Velenje

Marjetka Dolenc, Ljubljana Šentvid

Rajko Pavlin, Radomlje

 

45 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Milena Deleja, Mozirje

Jože Plevnik, Celje

Jože Meh, Velenje

Franc Krošelj, Brežice

Ljudmila Herman, Ljubljana

Marjan Weiss, Ljubljana Polje

Matjaž Gams, Brezovica pri Ljubljani

Meri Jakopin, Ljubljana

Cica Kolar, Ribnica

Anica Ažman, Ljubljana

Jože Avsec, Ljubljana Črnuče

Silva Šerbec, Ljubljana

Mateja Sonc, Ljubljana Črnuče

Stanka Golob, Kamnik

Marija Valentin, Ptuj

Stanka Medl, Ravne na Koroškem

Milan Potočnik, Zgornje Gorje

Pavle Valentič, Novo mesto

Marjan Zupanc, Novo mesto

Ivan Križnar, Škofja Loka

Franc Koprivšek, Kisovec

Jožica Loncner, Most na Soči

Niko Norbedo, Koper – Capodistria

Bernard Vidic, Šempas

Čedomir Ivetič, Kočevje

Gregor Molan, Grosuplje

Vlado Kežman, Krško

Pavla Zvir, Mozirje

Angela Škerl, Ljubljana

Suzana Plut, Šentjernej

Remec Breda Velkovrh, Ljubljana

Peter Bonifer, Ljubljana

Karlo Poropat, Ljubljana Črnuče

Metka Celar, Ljubljana

Joža Žemlja, Žirovnica

Drago Porenta, Medvode

Martina Vodopivec, Dobravlje

Aleksander Lapajne, Ajdovščina

Tatjana Kastelic, Škofljica

Nevenka Kampuš, Ljubljana

Mihael Adam, Hoče

Nada Piskar, Kranj

Franc Tajnšek, Šmartno ob Paki

Šiftar Nataša Brulc, Murska Sobota

Milojka Juteršek, Šmartno pri Litiji

30 naročnikov, ki imajo naročeni najmanj dve tiskani ediciji družbe Delo, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Stana Horjak, Laško

Vital Verlič, Radomlje

Gertruda Terčak, Polzela

Mateja Kosmač, Prebold

Alojzija Draž, Kanal

Janez Cigale, Šoštanj

Franci Gerkman, Cerklje na Gorenjskem

Martin Kociper, Črenšovci

Zdenka Šink, Kranj

Marica Habič, Ljubljana – Dobrunje

Marjana Stanič, Sevnica

Mojca Gros, Križe

Suzana Strehar, Litija

Angela Forjan, Rogašovci

Jožefa Jakše, Novo mesto

Štefan Zebec, Miklavž na Dravskem polju

Anton Pervinšek, Lukovica

Darinka Knez, Grosuplje

Alojz Semič, Vrhnika

Dragica Barle, Miklavž na Dravskem polju

Marija Pavlič, Ljubljana

Slavica Rogan, Kuzma

Danilo Celan, Ruše

Pe Bar Platana Coffee Time, Celje

Valter Zavec, Trzin

Marija Žuran, Ljubljana

Matjaž Šoba, Ljubljana

Frančiška Zupančič, Bled

Vesna Kavčič, Tolmin

Silva Kavčič, Benedikt

 

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR.

 

Srečko Klemenčič, Ljubljana

Marija Štolfa, Ljubljana

Milena Kovač, Petrovče

Dunja Grašič, Ljubljana

Konrad Ribič, Ajdovščina

Angela Slana, Ljutomer

Jožefa Kralj, Gradac

Milka Prešern, Žirovnica

Neda Zorman, Ankaran

Nika Kveder, Lukovica

 

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejmejo darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti.