Nagrajenci desetega kroga

Nagrajenci desetega kroga

2019-01-04T14:44:16+01:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence desetega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Albina Bandelj, Kozina

Milka Božič, Ruše

Ljudmila Krošelj, Globoko

Marija Furlan, Vrhnika

Janez Jančič, Ljubljana

Uroš Praprotnik, Polhov Gradec

Terezija Kos, Brezovica pri Ljubljani

Ljubo Pavlin, Kamnik

Ivan Senica, Teharje

Jožica Dolenc, Lovrenc na Dravskem polju

15 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Rozi Golob, Novo mesto

Ana Zakonjšek, Trbovlje

Martin Udovč, Stopiče

Matej Valenci, Ljubljana Polje

Janez Vrhovnik, Kamnik

Franc Rupnik, Cerkno

Marinka Novak, Celje

Janez Merzel, Šmartno pri Litiji

Karel Jordan, Šmartno ob Paki

Tatjana Pintarič, Beltinci

Sabina Kobal, Ruše

Terezija Forjan, Ljutomer

Mirko Miklošič, Ormož

Janko Kumer, Vače

Blanka Kranjec, Brezje

 

20 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Marija Mlakar, Sečovlje

Albin Rogelja, Medvode

Franc Medle, Preddvor

Janko Petrovčič, Vrhnika

Anton Lapornik, Laško

Ivan Oven, Velika Loka

Dušan Tominc, Ptujska Gora

Ivan Molan, Globoko

Matko Kajžer, Mežica

Andrej Hribar, Dob

Dušan Žitnik, Grosuplje

Martina Bajželj, Kranj

Jože Germovšek, Pišece

Romana Cvetko, Radovljica

Anton Kmetič, Ljubljana

Rudolf Komac, Jesenice

Martin Kotar, Raka

Ivanka Kolmančič, Ljubljana

Benjamin Kramljak, Ribnica na Pohorju

Angela Hočevar, Dolenja vas

45 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Zvonko Mozetič, Koper – Capodistria

Majda Pucelj, Stari trg pri Ložu

Metka Šprahman, Šmartno ob Paki

Emil Penko, Koper – Capodistria

Karel Kavšek, Hrastnik

Lučka Kač, Prebold

Peter Pevec, Ljubljana Polje

Peter Menih, Topolšica

Franc Žmuc, Ljubljana

Anica Cizelj, Kranjska Gora

Stanko Rijavec, Kozina

Mihael Uršič, Kamnik

Ivanka Lavrič, Dole pri Litiji

Miroslav Weisbacher, Kobarid

Dragica Petrovič, Šentjur

Stanka Može, Senožeče

Bogomila Thaler, Lesce

Ignac Zupan, Tržič

Marija Muhič, Novo mesto

Helena Kuntarič, Brežice

Vera Miglič, Šmartno pri Litiji

Marija Šmerc, Škofja vas

Nada Zavišek, Bizeljsko

Franc Vidic, Grosuplje

Libera Bernardi, Portorož

Aleksander Cerar, Domžale

Marija Gostiša, Logatec

Julijana Klun, Maribor

Stanko Novak, Šmarje pri Jelšah

Zvonka Šeško, Celje

Florjan Žemljič, Petrovci

10 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 1 do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR.

Marko Vuk, Medvode

Natalija Mihajlovič, Domžale

Alojzij Malgaj, Ljubljana

Andrej Dolničar, Portorož

Rozalija Starič, Novo mesto

Barbara Skorjanc, Nova Gorica

Mira Lebez, Ljubljana

Marko Pintarič, Martjanci

Majda Celarc, Trbovlje

Katja Podbevšek, Ljubljana

15 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR.

Janez Rupnik, Ljubljana

Vladimir Senčar, Bled

Franc Gačnik, Krka

Anton Vladič, Logatec

Antonija Maške, Ljubljana

Marjan Koderman, Vrhnika

Dušan Bertoncelj, Ljubljana

Irma Rijavec, Dornberk

Nataša Remškar, Ljubljana

Marija Praprotnik, Domžale

Franc Vrlič, Šmartno pri Slovenj Gradcu

Sonja Lepoša Korenjak, Moravske Toplice

Rudolf Jeseničnik, Ljubljana

Dubravka Dunčič, Izola

Frančiška Šink, Škofja Loka

20 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR.

Jurij Smole, Domžale

Meta Dobnikar, Ljubljana

Marjeta Poschl, Ljubljana

Vilko Zorzenone, Nova Gorica

Marjana Klasinc, Maribor

Barbara Plavec, Mirna Peč

Teja Mankoč Šolar, Ljubljana

Olga Brodarič, Ig

Danilo Pajer, Gorenja Vas

Janez Parkelj, Ljubljana Črnuče

Danilo Sterle, Ljubljana Polje

Mirko Draksler, Kisovec

Viktor Pogorelc, Ribnica

Janez Bradan, Slovenska Bistrica

Franko Simčič, Tolmin

Peter Orešič, Ljubljana

Irena Lesar, Ribnica

Silvester Metulj, Nazarje

Gašper Čarman, Ljubljana

Eva Zemljič, Kamnik

 

45 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Karla Derča, Prebold

Ivan Žuran, Celje

Peter Mravlak, Celje

Darinka Leiler Trinkaus, Ljubljana

Dr. Mirjam Kovač, Domžale

Marija Vidmar, Bohinjska Bistrica

Daniel Dimic, Ljubljana

Svetislav Laban, Ljubljana

Andrej Šalehar, Ljubljana

Peter Roš, Ljubljana

Anton Kocjančič, Ljubljana

Anamarija Mlakar, Ljubljana

Marija Majdič, Ljubljana

Anton Praprotnik, Ljubljana

Drago Tome, Ljubljana

Evgen Hašaj, Tišina

Vlado Vesel, Slovenj Gradec

Bojana Goričan, Maribor

Tone Sračnik, Ruše

Koloman Cigut, Murska Sobota

Tugomir Frajman, Murska Sobota

Janez Pintar, Bled

Svitana Bernard, Radovljica

Frančiška Štampohar, Novo mesto

Vida Volčanšek, Radovljica

Anica Gole, Trebnje

Majda Verbič, Šentvid pri Stični

Vlado Nemeš, Martjanci

Rudi Luštek, Ivančna Gorica

Zvezdan Viler, Dutovlje

Helena Kastelic, Ljubljana

Sonja Maček, Maribor

Matjaž Trtnik, Ljubljana Polje

Kristina Zorman, Ljubljana

Peter Frelih, Medvode

Dušan Klavora, Bovec

Monika Iskrič, Hrušica

Silva Praviček, Maribor

Franc Zibelnik, Polhov Gradec

Vera Simčič, Grosuplje

Andrej Ljoljo, Vodice

Miha Zupan, Tržič

Miran Blaha, Ljubljana Šmartno

Zoran Žerjav, Kozina

Robert Vidmar, Radomlje

 

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskanih edicij družbe Delo, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Jurij Naglič, Ljubljana

Milan Varl, Kamna Gorica

Andrej Medvešček, Trzin

Ludvik Horvatin, Mirna Peč

Ignac Kapun, Ljubljana

Slavica Debenjak, Celje

Ivan Mezeg, Kranj

Anton Čontala, Beltinci

Silva Subašič, Velenje

Mateja Petric, Kostanjevica na Krki

Marija Hentak, Ptuj

Pavla Klemenčič, Radenci

Janez Bunček, Struge

Drago Kunc, Žiri

Edita Kuder, Zagorje ob Savi

Rika Šimenc, Ljubljana

Alojz Mihelj, Solkan

Bernarda Lovrečič, Koper – Capodistria

Damijan Vozlič, Ljutomer

Jelka Cestnik, Ptuj

Mirko Kranjc, Lenart v Sl. goricah

Vera Šmejc, Litija

Bruno Fišer, Slovenj Gradec

Valerija Lajh, Hajdina

Silvester Magajne, Cerkno

Jožefa Janžekovič, Maribor

Jože Balažic, Beltinci

Angel Jakomin, Črni Kal

Peter Rezar, Križe

Vasilije Perić, Ormož

 

10 naročnikov katere koli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR.

 Alojzija Kokotec, Kranj

Melita Golobič, Ljubljana Polje

Zlato Šuler, Kranj

Stanislava Pograjc, Izlake

Jolanda Lešnik, Medvode

Boris Zupan, Lesce

Tomaž Cimerman, Šentjernej

Tanja Zorman, Dravograd

Jože Klokočovnik, Črna na Koroškem

Jože Pavlič, Medvode

 

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti.

medicalgenetics.umcl@gmail.com

franci.stele@belinka.si

bostjan.jerman@gmail.com

milos@airpass.eu