Nagrajenci devetega kroga

Nagrajenci devetega kroga

2019-01-04T13:26:56+01:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence devetega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Bojan Pufek, Ljubljana Polje

Miran Tigeli, Ljubljana

Marija Murkovič, Limbuš

Stane Potokar, Višnja Gora

Jože Štravs, Loka pri Zidanem Mostu

Matej Jeler, Golnik

Marija Hren, Begunje pri Cerknici

Andrej Skrt, Brezovica pri Ljubljani

Matevž Pleško, Vrhnika

Mateja Majdič, Dol pri Ljubljani

15 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Franc Koci, Ljubljana

Martina Blažič, Zgornja Ložnica

Martin Topole, Laško

Ana Šulgaj, Tržič

Janko Merkuš, Mala Nedelja

Marija Pec, Radeče

Sonja Bombek, Polenšak

Danijela Leskovar, Slovenske Konjice

Simona Gorinšek Zalar, Slovenske Konjice

Zlatka Kovač, Kranjska Gora

Ana Lisjak, Maribor

Nežika Verhovšek, Štore

Slavica Podobnik, Mavčiče

Mira Goričan, Loče

Jani Brus, Sevnica

20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Franc Jordan, Kostanjevica na Krki

Antonija Plešec, Medvode

Dragica Ramovš, Domžale

Olga Cvetko, Kranj

Anton Trček, Žiri

Marija Štruclin, Radeče

Hilda Lajhar, Zreče

Jože Gorinšek, Oplotnica

Silvo Voh, Velenje

Tone Ambrožič, Zgornje Gorje

Ludvik Počič, Škofja Loka

Darja Fale, Gornji Grad

Terez Toth, Lendava

Franc Povše, Velike Lašče

Doroteja Svetlik, Spodnja Idrija

Zdravko Podgoršek, Globoko

Marjan Žohar, Grad

Ludvik Šmid, Železniki

Aleksander Kolar, Gomilsko

Andreja Tibola, Apače

45 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Ivo Puhar, Grosuplje

Igor Režun, Črni Kal

Milanka Rataj, Maribor

Vinko Božič, Leskovec pri Krškem

Marija Ilič, Ljubljana

Slavi Kodrič, Trbovlje

Majda Sternad, Prebold

Majda Pavlin, Straža

Ivanka Živič, Kranj

Cvetka Gajer, Gornja Radgona

Bojan Pušnik, Muta

Tomaž Dane, Trzin

Marjan Žargaj, Cerklje na Gorenjskem

Nada Černe, Žirovnica

Maria Bertalanič, Maribor

Jožica Vesel, Domžale

Natalija Cesar, Semič

Jelka Zagožen, Gornji Grad

Branko Žitko, Sežana

Nikolaj Dundek, Cankova

Janez Novak, Jesenice

Sonja Kojzek, Selnica ob Dravi

Marija Petek, Lovrenc na Dravskem polju

Cvetka Rupnik, Idrija

Sonja Tepeh, Maribor

Ivan Ovnik, Piran

Elizabeta Voroš, Beltinci

Neža Goršek, Griže

Marija Verdnik, Vuzenica

Irena Vaš, Litija

Valentin Lorbek, Martjanci

Marija Petrič, Orehova Vas

Franc Repež, Stari trg pri Ložu

Dušanka Tomažin, Piran

Franc Rac, Kočevje

Zvonko Škvorc, Ivančna Gorica

Polde Oražem, Domžale

Alojzija Albreht, Rovte

Daniela Horvat, Ptuj

Rajko Poberžnik, Dravograd

Srečko Pavšič, Sveti Jurij ob Ščavnici

Ana Planinc, Senovo

Tomaž Robenik, Brezovica pri Ljubljani

Boštjan Špes, Poljčane

Viktorija Sadnik, Žalec

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Metka Simonič, Ljubljana

Blagoje Arsič, Borovnica

Stane Pikovnik, Ig

Branko Kropar, Slovenske Konjice

Janez Kermavner, Ljubljana Črnuče

Helena Omrzel, Brestanica

Adolf Mastnak, Žalec

Anica Brinovec, Ljubljana

Ludvik Lap, Radomlje

Mojca Krum, Ljubljana

Janez Fortuna, Vrhnika

Janez Krivec, Laško

Hilda Lesjak, Velenje

Štefanija Šoštarec, Bohinjska Bistrica

Ivanka Kosi, Log pri Brezovici

Franc Horvatič, Dobova

Jožica Košič, Frankolovo

Oskar Suhadolnik, Šempeter v Savinjski dolini

Ana Benedetič, Ljubljana

Milena Dimec, Ljubljana

Miha Klemenčič, Šentvid pri Stični

Ivan Podpečnik, Ponikva

Alojz Smergut, Radeče

Diana Pepelnik, Vitomarci

Ivan Korbar, Krško

Franc Vadnu, Prestranek

Ana Stare, Cerklje na Gorenjskem

Robert Holc, Radenci

Marija Mueler, Gornja Radgona

Rajko Teran, Križe

10 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Mirko Fabčič, Ljubljana

Katra Hribar Frol, Trbovlje

Ivan Masle, Brezovica pri Ljubljani

Olga Marković, Ljubljana

Nataša Budihna Adamič, Renče

Blaž Kovšca, Izlake

Antiša Korljan, Koper – Capodistria

Milena Zagoršek, Škofja Loka

Marjeta Lukec, Ljubljana Polje

Majda Jerman, Kranj

15 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Marjan Sonc, Radeče

Štefan Topolovec, Videm pri Ptuju

Jože Mulej, Krško

Nada Bremec, Celje

Lenka Špela Žnidaršič, Ljubljana

Franc Kernc, Sevnica

Jože Setnikar, Horjul

Jaka Razinger, Ljubljana

Andreja Belopavlovič Torkar, Suhor

Dragica Mikl, Sveti Jurij ob Ščavnici

Vlasta Malnarič, Semič

Jožica Mahkovic, Žirovnica

Franc Habe, Domžale

Anja Devjak, Ljubljana

Uroš Jeftič, Ljubljana

20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Damjan Krpan, Nova Gorica

Franci Pogačar, Radovljica

Karel Trampuž, Solkan

Franc Žižek, Beltinci

Betka Stopar, Ljubljana

Mojca Kotnik, Ljubljana

Leon Kralj, Kranj

Stanislava Badjuk, Dragatuš

Anamarija Jesenovec, Kranj

Ana Bistan, Ljubljana

Mugnaioni Doroteja Lešnik, Bled

Nataša Beševič, Ljubljana

Danilo Oražem, Trzin

Franc Šušteršič, Maribor

Katarina Snoj, Ljubljana Črnuče

Vanja Slavič, Križevci pri Ljutomerju

Kristjan Zadel, Ilirska Bistrica

Dobrivoje, Dr. Godić, Murska Sobota

Melita Pristov, Radomlje

Cirila Sedušak, Kamnik

45 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Anton Vrhovnik, Mozirje

Vojko Kumše, Ljubljana

Martin Vajdec, Velike Lašče

Vida Kališek, Ljubljana

Jože Tovornik, Ljubljana

Tomaž Šulgaj, Ljubljana

Marjan Bergant, Ljubljana

Rudolf Krajnik, Ljubljana

Franc Vrevc, Ljubljana Šentvid

Iztok Klemenčič, Ljubljana

Marija Zupančič, Ljubljana Polje

Štefka Dolšak, Ljubljana

Matija Potočnik, Ljubljana

Jelka Planinc, Domžale

Miha Papič, Trzin

Avgust Alič, Ljubljana

Jernej Kostajnšek, Ptuj

Marija Učakar, Kranj

Slavko Štern, Žirovnica

Katica Hočevar, Novo mesto

Franc Hribernik, Radovljica

Franc Magajna, Vremski Britof

Milan Forštnarič, Murska Sobota

Metod Dragonja, Mavčiče

Franc Šušterič, Brežice

Andrej Bratož, Ljubljana

Jelka Stopar, Novo mesto

Tomaž Kukovec, Ljubljana Črnuče

Marjan Flajšman, Ljubljana

Darinka Jurečič, Ljubljana

Pavle Trdan, Ljubljana

Igor Kloar, Griže

Alojz Štampfl, Ljubljana

Anica Buh, Škofljica

Duška Foršček, Straža

Sanja Vraber, Ljubljana

Majda Jesenko, Portorož

Mateja Šmon, Griže

Jure Karnelutti, Grosuplje

Marko Ribič, Ljubno ob Savinji

Košenina Metka Močnik, Žalec

Primož Peklenk, Ljubljana

Srečko Habjanič, Maribor

Marica Škrinjar, Limbuš

Andrej Kalamar, Ljubljana

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Metka Simonič, Ljubljana

Blagoje Arsič, Borovnica

Stane Pikovnik, Ig

Branko Kropar, Slovenske Konjice

Janez Kermavner, Ljubljana Črnuče

Helena Omrzel, Brestanica

Adolf Mastnak, Žalec

Anica Brinovec, Ljubljana

Ludvik Lap, Radomlje

Mojca Krum, Ljubljana

Janez Fortuna, Vrhnika

Janez Krivec, Laško

Hilda Lesjak, Velenje

Štefanija Šoštarec, Bohinjska Bistrica

Ivanka Kosi, Log pri Brezovici

Franc Horvatič, Dobova

Jožica Košič, Frankolovo

Oskar Suhadolnik, Šempeter v Savinjski dolini

Ana Benedetič, Ljubljana

Milena Dimec, Ljubljana

Miha Klemenčič, Šentvid pri Stični

Ivan Podpečnik, Ponikva

Alojz Smergut, Radeče

Diana Pepelnik, Vitomarci

Ivan Korbar, Krško

Franc Vadnu, Prestranek

Ana Stare, Cerklje na Gorenjskem

Robert Holc, Radenci

Marija Mueler, Gornja Radgona

Rajko Teran, Križe

10 naročnikov katere koli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR

Stojan Mozetič, Šempeter pri Gorici

Danilo Puc, Stara Cerkev

Marjan Inamo, Vipava

Božo Kralj, Ljubljana

Marija Krajnik, Škofja Loka

Olga Trampuš Grad, Ljubljana Črnuče

Ivana Kraševec, Cerknica

Mirko Feltrin, Slap ob Idrijci

Peter Jeseničnik, Slovenske Konjice

Dunja Anžin, Dobrnič

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti

tomaz.dvorak@alta.si

cis@nuk.uni-lj.si

luka.snoj@ijs.si

tone.pengov@siol.net

kopacmm@gmail.com