Nagrajenci petega kroga

Nagrajenci petega kroga

2018-07-13T13:06:08+02:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence petega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR.

Silva Arbeiter, Cirkulane

Janez Ambrožič, Brezovica pri Ljubljani

Slavko Dežman, Medvode

Tjaša Konavec, Kobarid

Viktorija Matekelj, Hrastnik

Branko Lunar, Domžale

Lado Mihelič, Kamnik

Sonja Radič, Ljubljana

Darko Kragelj, Ljubljana

Alojzija Jan, Ljubljana

 

15 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR.

Marija Nartnik, Log pri Brezovici

Drago Lovrenčec, Postojna

Aleksander Harkai, Puconci

Marija Mrak, Idrija

Olga Marušič, Miren

Milena Božič, Maribor

Jože Zrimšek, Grosuplje

Stanislav Pušnik, Šmartno v Rožni dolini

Jernej Cuznar, Kranjska Gora

Ivan Domajnko, Šentjur

Maks Potočnik, Polenšak

Lino Marion, Divača

Franc Novak, Gornja Radgona

Ivica Jamšek, Hrastnik

Miha Klinar, Jesenice

 

20 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR.

Šičiri Balija, Log pri Brezovici

Nada Žiberna, Sežana

Andrej Droftina, Horjul

Robert Fakin, Portorož

Amalija Krenker, Radlje ob Dravi

Vidojka Munih, Nova Gorica

Robert Benko, Grgar

Damjan Raščan, Črenšovci

Anja Ule, Šmarje – Sap

Marija Kimovec, Mengeš

Olga Strle, Notranje Gorice

Rajko Muhič, Stara Cerkev

Anita Iskra, Podnart

Franc Vogrinčič, Rogašovci

Edvard Drešar, Leskovec pri Krškem

Albina Leskovar, Ljubljana Polje

Roman Drobnak, Ponikva

Brigita Volmut, Celje

Tone Tekavec, Ljubljana

Zvonimir Blažun, Rogatec

 

45 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Ivan Klančišar, Žalec

Janko Štrekelj, Ljubljana Šentvid

Franc Emeršič, Moravske Toplice

Anton Arzenšek, Ljubljana

Jožefa Čuljandži, Leskovec pri Krškem

Štefanija Horvatič, Dobova

Ciril Kodrič, Mirna

Stanko Novak, Polzela

Jožef Korošec, Velenje

Milena Stopinšek, Vojnik

Anton Umbergar, Ljubljana

Dragica Podboj, Gornja Radgona

Edi Kralj, Begunje na Gorenjskem

Miha Jazbinšek, Kisovec

Joško Škrlj, Vipava

Vladka Petovar, Kostel

Irena Kešpret, Lendava

Marjan Luzar st., Planina

Franc Nadižar, Kranj

Jakob Sabotin, Ljutomer

Janez Tonejc, Bled

Đuro Kolar, Koper – Capodistria

Alojz Osredkar, Horjul

Majda Kovačec Srabotnik, Petrovče

Igor Kovačič, Novo mesto

Marjan Šmid, Hrušica

Majda Tekavc, Gomilsko

Elizabeta Zadro, Slovenj Gradec

Pavel Kuhar, Stahovica

Viktor Knez, Vuzenica

Majda Klement, Murska Sobota

Amalija Matko, Beltinci

Anton Kocjan, Sromlje

Niko Podgornik, Lesce

Vida Žbontar, Koper – Capodistria

Marija Štumberger, Celje

Magdalena Robič, Maribor

Danica Šabec, Prestranek

Edi Prinčič, Dobrovo v Brdih

Marjeta Lorber, Sveti Jurij ob Ščavnici

Franc Veselič, Gorišnica

Darinka Fink, Blanca

Marija Toporiš, Kamna Gorica

Ivanka Marin, Ljutomer

Magdalena Petek, Celje

 

10 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni od 1 do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Pavel Oman, Kranj

Silvan Štokelj, Ljubljana

Zdravko Štefelin, Kamna Gorica

Snežna Šimenc, Kranj

Lidija Kornhauzer Robič, Ljubljana

Zdenka Jeraj, Smlednik

Marjan Drev, Braslovče

Gizela Drvarič, Maribor

Štefan Adamič, Ljubljana

Dušan Novovič, Višnja Gora

 

15 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

David Furlan, Portorož

Vinko Manček, Novo mesto

Miloš Dakič, Ankaran

Breda Vilar, Brezovica pri Ljubljani

Marjana Klarič, Ljubljana

Andrej Čadež, Ljubljana

Franc Bukovec, Slovenska Bistrica

Simona Podlogar, Šmartno pri Litiji

Milica Ljudmila Zupančič, Brestanica

Mija Sadar Žerdoner, Rogatec

Jožica Prendžov, Ljubljana

Jolanda Lebar, Kranj

Ana Štrukelj, Domžale

Mitja Kozina, Selca

Jana Iršič, Maribor

 

20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Gabrijel Babnik, Ljubljana Polje

Jožica Cokan, Celje

Miro Peternelj, Ljubljana

Gorazd Gornjec, Ljubljana

Saša Štoka, Koper – Capodistria

Rudi Gornjak, Ljubljana

Berta Korošak, Šempeter pri Gorici

Martina Torbica, Šentjernej

Erika Šergan, Trbovlje

Beti Kostrevc, Ljubljana

Francka Trobec, Mengeš

Goran Maučec, Kranjska Gora

Peter Omersel, Celje

Sašo Veligošek, Žalec

Miran Petrič, Pobegi

Stanislav Toplak, Markovci

Zdenka Vehovar, Ljubljana

Aleksander Ostan, Ljubljana

Izidor Kogovšek, Ljubljana

Franci Kovač, Ljubljana

 

45 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so nanj naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Franc Petkovnik, Celje

Lenart Pelicon, Ajdovščina

Marija Rode, Ljubljana

Anton Kanc, Ljubljana

Marjan Kokalj, Ljubljana Polje

Katrina Hartman, Ljubljana

Vojteh Dorrer, Ljubljana

Zdenka Rape, Ljubljana

Stanka Kranjc, Ljubljana

Hedi Mazi, Ljubljana

Zvone Požgaj, Domžale

Damjan Prelovšek, Ljubljana

Anton Bakšič, Domžale

Ivan Urh, Vrhnika

Jože Zorman, Slovenj Gradec

Silva Protner, Malečnik

Ivan Komprej, Prevalje

Meta Kolar, Prevalje

Harij Repotočnik, Ravne na Koroškem

Stane Zupan, Kranjska Gora

Pavel Kobilica, Zgornje Gorje

Jože Malenšek, Novo mesto

Irena Svoljšak Mežnaršič, Žabnica

Janja Narančič, Portorož

Karel Kuzmič, Izola

Stanislav Smole, Preserje

Stane Kvaternik, Litija

Branka Pepelnik, Artiče

Mitja Orožen, Brestanica

Franc Tratnik, Medvode

Marija Intihar, Preserje

Rihard Conradi, Celje

Branka Ahčin, Piran

Lucija Ravbar, Sežana

Jože Subotič, Jesenice

Branka Pirc, Kranj

Slavica Šauperl, Poljčane

Andrej Žaberl, Sveti Štefan

Jože Vehovc, Škofljica

Bojan Tratnjek, Maribor

Gabrijel Arko, Škofljica

Urška Mavri, Ljubljana

Lucija Ahačič, Tržič

Dimitrij Miklavič, Tolmin

Irma Gubanec, Vodice

 

 

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve tiskani ediciji družbe Delo ali več prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Jože Bučer, Celje

Majda Žgajner, Trbovlje

Ida Hribar, Trbovlje

Rezka Merčun, Radomlje

Irena Brković Flis, Brestanica

Dušan Pavlin, Novo mesto

Ida Žužek, Ljubljana

Franc Malnar, Ribnica

Marija Jeraj, Vrhnika

Marjana Germadnik, Črna na Koroškem

Veronika Košak, Novo mesto

Karel Herič, Šmarje pri Jelšah

Milan Gavez, Vitomarci

Marko Zmrzlak, Polzela

Joži Bravhar, Višnja Gora

Aleksander Logar, Ilirska Bistrica

Edi Naveršnik, Šmartno na Pohorju

Marta Samotorčan, Vrhnika

Anton Ahlin, Grosuplje

Marija Penezič, Domžale

Marija Bisako, Jarenina

Matejka Stopinšek, Jurklošter

Joži Mohorič, Križe

Marija Medja, Bohinjska Bistrica

Ana Krapša, Ptuj

Rozika Hilebrand, Slovenska Bistrica

Tanja Vauda, Vrhnika

Alojz Resnik, Bizeljsko

Olga Gomboc, Ljubljana

Irena Bratoša, Gornja Radgona

 

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR.

 

Doroteja Radišek, Žalec

Miha Sladič, Šentjanž

Marjan Sušelj, Ig

Metka Koren, Šempeter v Savinjski dolini

Andrej Močivnik, Mežica

Angela Dundek, Radenci

Ivan Polajžer, Slovenska Bistrica

Stanislav Vencelj, Trebnje

Dva naročnika bosta o nagradi obveščena po elektronski pošti

 

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti.