Nagrajenci sedmega kroga

Nagrajenci sedmega kroga

2018-08-22T08:13:30+02:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence sedmega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

 

10 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR.

Danica Kovačik, Puconci

Erika Harc, Maribor

Marija Rakovič, Hrastnik

Silva Kenda, Žiri

Ivan Kališnik, Laze v Tuhinju

Marija Dijak, Bohinjska Bistrica

Valentin Turk, Mozirje

Marko Cesar, Metlika

Branko Papa, Vinica

Rajko Ljubič, Videm – Dobrepolje

 

15 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR.

Franc Krevs, Novo mesto

Jože Rožman, Dobova

Niko Melanšek, Mežica

Ivan Kunavar, Domžale

Nada Svetik, Cerkno

Anton Bračič, Miklavž na Dravskem polju

Tamara Potočnik, Braslovče

Ana Janežič, Grosuplje

Bernarda Konečnik, Mozirje

Doroteja Klukej, Braslovče

Ivan Ribič, Pernica

Sonja Vojnovič, Straža

Terezija Kovačič, Celje

Nevenka Rekar, Jesenice

Vilibald Plevel, Komenda

 

20 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR.

Ivan Zupančič, Ljubljana

Martin Novak, Cirkovce

Nelly Kranjec, Ljubljana

Franc Francelj, Struge

Emil Petek, Šmarje pri Jelšah

Jožefa Bitežnik, Grgar

David Knez, Pobegi

Mirsada Čuskič, Bohinjsko jezero

Otmar Jordan, Dolenja vas

Dragica Mahne, Postojna

Mihael Smrke, Velika Loka

Jože Žontar, Škofja Loka

Alojz Kamenik, Mislinja

Mirko Kresal, Bled

Franc Kožuh, Polhov Gradec

Ivan Zalar, Turjak

Zdenka Potokar, Ljubljana Polje

Desanka Tobias, Miklavž na Dravskem polju

Filip Kušej, Libeliče

Marija Trček, Jesenice

 

45 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Kristina Jeriha, Ljubljana Polje

Edi Recek, Murska Sobota

Anton Kraševec, Novo mesto

Ema Cetin, Brežice

Silva Štok, Sežana

Marjan Mali, Križe

Anton Tomšič, Ljubljana

Saša Pečaver, Škofja Loka

Marjan Žičkar, Krško

Franc Grabec, Smlednik

Marjana Dovečar, Polzela

Slavka Kelemina, Ljubljana

Stane Plot, Kočevje

Vlado Karalič, Prebold

Bojan Bastarda, Lesce

Matjaž Erbežnik, Naklo

Slavko Kuder, Žalec

Milan Malovrh, ml., Smlednik

Klavdija Kodrič, Nova Gorica

Darinka Jereb, Spodnja Idrija

Alojz Jerše, Kočevje

Dušan Zagorjan, Kočevje

Sonja Prelec, Lokev

Sonja Skok, Vremski Britof

Marija Šnurer, Cankova

Albert Karuza, Postojna

Sejad Uzejrovič, Jesenice

Miroslav Uljan, Ilirska Bistrica

Frida Mastinšek, Maribor

Helena Miličič, Koper

Aleš Arh, Koper

Joško Kadivec, Ljubljana Šmartno

Milan Juteršek, Škofja vas

Vili Kur, Spodnji Ivanjci

Gordana Božič, Ankaran

Erika Žekar Koprivec, Izola

Drago Balaško, Moravske Toplice

Emil Macarol, Prvačina

Slavko Perčič, Kranj

Mirko Jeršič, Srednja vas v Bohinju

Valentina Šket, Žalec

Alojz Antolič, Veržej

Tinca Križman, Velike Lašče

Franc Pucelj, Hrastnik

Irena Dlopst, Mežica

 

10 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 1 do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR:

Edo Somrak, Videm Dobrepolje

Matjaž Meterc, Begunje na Gorenjskem

Miloš Lozič, Nova Gorica

Bronka Žurko, Ljubljana

Marina Gogala, Ljubljana

Teodor Žnidaršič, Ljubljana

Marija Zadnik, Velike Lašče

Marija Plementaš, Ljubljana

Rado Mlinar, Ljubljana

Marijana Krempl, Pragersko

 

15 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR:

Evgen Car, Ljubljana Polje

Marjeta Picelj, Ljubljana

Dušan Trkman, Ljubljana

Nada Cibic, Ljubljana

Andrej Salomon, Ljubljana

Vojko Mozetič, Kamnik

Cirila Podkrižnik, Celje

Marija Lipič, Beltinci

Magda Ledinek, Šoštanj

Stanislav Črepinšek, Ljubljana Črnuče

Ana Potočnik, Šentjur

Stanislava Rus, Grosuplje

Igor Strmšnik, Ljubljana

Ljubica Božnik, Kamnik

Metka Rodič, Dob

 

20 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR:

Blaž Jesenko, Ljubljana

Metka Rečnik, Ljubljana

Štefka Hočevar, Ljubljana

Stanka Kukar, Ljubljana

Romeo Mataija, Ljubljana

Nives Čotar, Nova Gorica

Tilka Nemec, Ljubljana

Boštjan Žilih, Lesce

Marija Skarza Žerovnik, Ljubljana

Sonja Kobi, Ljubljana

Vida Kocutar, Ljubljana

Stanko Petovar, Črna na Koroškem

Boris Smit, Lendava

Andreja Pečič, Veržej

Nataša Rus, Ljubljana

Antonija Zdolšek, Šentjur

Uroš Breznik, Ljubljana

Valentina Winkler-Skaza, Žalec

Amalija Kuri, Brezje

Špela Grampovčan, Vrhnika

 

45 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR:

Oskar Kuzman, Celje

Marjan Gaberšek, Velenje

Otmar Potrč, Novo mesto

Amalija Mohar, Ljubljana

Aleksander Rotter, Ljubljana

Ljudmila Jerkič, Ljubljana

Majda Ujčič, Rob

Ana Marija Poklukar, Ljubljana

Matija Suhadolc, Ljubljana

Marjana Perič, Ljubljana

Zoran Kmetec, Ljubljana

Sabina Pustišek Bertoncelj, Ljubljana

Borka Jerman Blažič, Brezovica pri Ljubljani

Ivan Šraj, Domžale

Borut Kamenik, Maribor

Nataša Kus, Kranj

Jelena Rezar, Radovljica

Miha Kovač, Pivka

Igor Kuralt, Koper – Capodistria

Evgen Ferluga, Izola

Milko Gravnar, Nova Gorica

Leopold Košuta, Nova Gorica

Majda Rosič, Solkan

Marcel Turk, Borovnica

Andrej Gorec, Ivančna Gorica

Pavel Smolej, Kresnice

Janez Zalar, Borovnica

Tomaž Božič, Ljubljana Šmartno

Jože Žabjek, Senovo

Aleksander Mitrovič, Jesenice

Matija Kovačič, Preserje

Antonija Slanovec, Kamnik

Franc Bauman, Rakek

Vojko Haclar, Kamnik

Nataša Kovač-Smajič, Ljubljana

Martina Štebljaj, Ljubljana

Renata Trampuž, Vipava

Franjo Mozetič, Renče

Janez Zajc, Trebnje

Rajko Novak, Ljubljana

Andreja Hafner-Souček, Ljubljana

Alenka Vidmar, Kočevje

Avgust Vatovec, Ribnica

Branko Podbrežnik, Kamnik

Mirko Mirtič, Novo mesto

 

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskanih edicij družbe Delo, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR:

Franc Kegu, Petrovče

Vinko Presker, Ljubljana Črnuče

Romana Breznik, Žalec

Slavko Pertoci, Murska Sobota

Franci Šnajdar, Kranj

Andrej Stražar, Ljubljana Polje

Matjaž Florjančič, Domžale

Klara Albreht, Radovljica

Vlado Zupančič, Ljubljana

Marija Hafner, Škofja Loka

Franci Školč, Soča

Miro Zakotnik, Žabnica

Janez Branc, Jesenice

Milan Fridau, Apače

Florjan Celcer, Oplotnica

Simona Žilavec, Kranj

Jože Habič, Ljubljana Dobrunje

Milena Bogataj, Logatec

Majda Horvat, Ceršak

Marija Brlan, Grosuplje

Milan Štancer, Škofja Loka

Vida Lenarčič, Novo mesto

Cvetka Vidmar, Uršna sela

Janez Rifel, Komenda

Olga Čeh, Apače

Anka Bezjak, Gorišnica

Lidija Trajber, Kobilje

Darinka Germin, Hoče

Ivanka Sotenšek, Šmartno pri Litiji

Manuela Čož, Ivančna Gorica

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR:

Jože Zupančič, Celje

Ljubo Korpar, Podgorci

Antonija Kresnik, Šentjur

Andjelka Todorovič, Lendava

Milena Strmčnik, Brezovica pri Ljubljani

Srečko Knez, Radlje ob Dravi

Karla Štrukelj, Medvode

Marija Hrovat, Kočevje

Florjan Trelc, Kranj

Jože Jančič, Šoštanj

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti.