Obisk učencev OŠ Primoža Trubarja

Obisk učencev OŠ Primoža Trubarja

2020-02-25T14:32:39+01:00

V torek, 4. 2. 2020, so učenci krožka šolsko novinarstvo OŠ Primoža Trubarja iz Velikih Lašč obiskali časopisno hišo Delo in takole zabeležili svoj izlet v Ljubljano:

»Sprva nas je novinarka uredništva Delo odpeljala na oddelek, na katerem smo si ogledali, kako grafično oblikujejo časopis, povedala nam je, kako mora biti urejena vsaka stran v časopisu, koliko prostora lahko zasede vsak članek in koliko vsaka slika, kako urejajo fotografije.  Nato so nam predstavili, kaj vse vsebuje časopis Delo, katere teme zanimajo ljudi, pa tudi, katere priloge obsega (Ona, Polet, Deloindom, Odprta kuhinja …).  Zatem smo si ogledali oddelek, v katerem nastaja Nedelo. Urednici sta nam povedali, da v njem objavljajo predvsem članke z bolj zabavno tematiko. Veseli smo bili, ker smo lahko izbrali sliko Klemna Slakonje za članek v naslednjem izvodu Nedela.

 Nato nas je novinarka vodila do oddelka, kjer zaposleni objavljajo novice na spletni stran Dela. Tu delo poteka zelo hitro, saj je pomembno, da ljudje novice preberejo čim hitreje po njihovem nastanku. Nazadnje smo si ogledali še arhiv. Glede na to, da imajo v njem shranjene starejše izvode časopisa, je zaposlena že pred našim prihodom poiskala dva starejša članka o naši osnovni šoli.  Drugi del ogleda smo nadaljevali v tiskarni, v kateri smo si ogledali nastanek časopisa; od dela, ko uredniki pošljejo dokončane novice, pa vse do tega, ko časopis naložijo v poštne kombije in odpeljejo po domovih.

 Zanimivo se nam je zdelo delo grafičnih oblikovalcev in oblikovalcev besedila, saj morajo biti pri delu zelo natančni, predvsem pa morajo med seboj dobro komunicirati, da na koncu dobijo dobro oblikovan izdelek. Najzanimivejši del obiska se nam je zdel ogled arhiva, saj imajo tam shranjene vse pisne oblike časopisa Delo že izpred več desetletij in tudi druge priloge ter razne knjige. Presenetili so nas tudi podatki o tem, koliko ton papirja in koliko kartuš porabijo za nastanek dnevnih izvodov časopisa.«