Pravila časnika Delo za volitve v državni zbor 3. 6. 2018

Pravila časnika Delo za volitve v državni zbor 3. 6. 2018

2018-04-18T14:36:13+02:00

Skladno z zakonodajo, ki ureja volitve, časnik Delo določa obseg, pogoje in način dela časopisa ter njegove spletne strani ob predčasnih volitvah v državni zbor. V uredništvu skladno z zakonom in svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandidatov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov o kampanji, kandidatih in volitvah odloča uredništvo samostojno in v skladu z uredniško politiko. Tudi med volilno kampanjo mora Delo skladno z medijskim zakonom objavljati popravke oziroma odgovore na objavljene informacije. Pri tem bo odreklo objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno kampanjo.

Skladno z zakonodajo bo Delo pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov in političnih strankah v času volilne kampanje zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti navedlo vse podatke o naročniku raziskave (podjetje oziroma ime in priimek ter sedež naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava, način njene izvedbe, vzorec in odzivnost vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja in merske napake).

Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov, obvezna je navedba naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb v oglasu je odgovoren naročnik oglasa.

Uredništvo Dela