Primož Bešter, član uprave družbe Kolektor Group

Primož Bešter, član uprave družbe Kolektor Group

2021-10-08T14:17:25+02:00

Primož Bešter je član uprave koncerna Kolektor. Po končani osnovi in srednji šoli je šolanje nadaljeval na fakulteti za elektrotehniko. Je diplomirani inženir elektrotehnike z opravljenim magistrskim študijem MBA, smer finance in bančništvo.

V koncernu Kolektor je zaposlen od leta 1998. Po letu dni dela v Kolektorjevi prodaji v Idriji je sodeloval v projektu širitve v Južno Korejo, ki se je končal z nakupom podjetja Sinyung. V njem je delal skoraj tri leta. Od leta 2003 do 2006 je delal v ljubljanski Kolektor Magmi, ko pa je koncern Kolektor kupil postojnski Liv, je bil Primož Bešter imenovan za njegovega direktorja. Leta 2009 je postal izvršni direktor za prodajo in marketing. Funkcijo člana uprave je nastopil leta 2017.

Pogodba-za-narocnisko-razmerje-po-GDPR