Sergej Simoniti, vodilni panelist, predsednik uprave SID – Prve kreditne zavarovalnice

Sergej Simoniti, vodilni panelist, predsednik uprave SID – Prve kreditne zavarovalnice

2018-08-23T15:06:06+02:00

Sergej Simoniti je funkcijo predsednika uprave SID – Prve kreditne zavarovalnice, d. d., zasedel januarja letos. Prva kreditna zavarovalnica je specializirana za zavarovanje terjatev do kupcev in ima v tej zavarovalni vrsti med zavarovalnicami s sedežem v Sloveniji prevladujoč tržni delež. Sergej Simoniti je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Najprej se je zaposlil kot pravnik pri Generali SKB zavarovalnici, d. d., Leta 2000 je ustanovil neodvisno svetovalno družbo, ki se je ukvarjala pretežno s področjem zavarovalništva. Leta 2002 se je pridružil Pozavarovalnici Sava, d. d., kjer je bil dejaven tako na področju prava pozavarovalnih pogodb kot tudi pri širitvi skupine Sava Re na zahodni Balkan. Poleg tega je imel tudi aktivno vlogo v prvi javni prodaji delnic Save Re. Svojo zaposlitev tam je sklenil kot izvršni direktor za splošne, pravne in kadrovske zadeve ter kot vodja skladnosti poslovanja. Leta 2011 ga je Državni zbor RS imenoval za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor. V tej vlogi je bil član odbora nadzornikov EIOPE, ki ga je imenoval tudi v svoj upravni odbor. Prav tako je član komisij za finančno stabilnost in ravnanje udeležencev na trgu pri Mednarodnem združenju zavarovalnih nadzornikov. Poleg tega je avtor različnih knjig, člankov in drugih publikacij s področja zavarovalništva.