O podjetju

O podjetju2019-05-30T13:51:00+02:00

Andrej Kren, glavni direktor

Nataša Luša, glavna direktorica

Poslovodstvo

Andrej Kren
Andrej Krenglavni direktor
Nataša Luša
Nataša LušaGlavna direktorica
Po končani Gimnaziji Jurija Vege v Idriji se je odločila za študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti in za to dobila tudi štipendijo družbe Kolektor. Tam se je po končanem študiju leta 1987 tudi zaposlila. Njene prve zadolžitve so bile vezane na gospodarske vsebine, pogodbeno in delovno pravo.

Po opravljenem pravosodnem izpitu se je odločila za odvetniški poklic, ki ga je opravljala 17 let. V svoji praksi se je ukvarjala pretežno s pravom gospodarskih družb, statusnimi spremembami, sodelovala je pri akvizicijah v Sloveniji in tujini, velik del njenega dela je pa bil vezan na posle družb iz skupine Kolektor. V iskanju novih izzivov je bila leta 2013 imenovana v upravo družbe FMR d.d., kjer še vedno opravlja funkcijo članice uprave, leta 2015 pa je postala prokuristka in nato še leta 2017 direktorica družbe Delo.

Direktorji

Dolores Podbevšek Plemeniti
Dolores Podbevšek Plemenitidirektorica marketinga
Dolores Podbevšek Plemeniti je ekonomistka, a v srcu »marketingašica«, rojena v 70. letih prejšnjega stoletja, z veliko naklonjenostjo do medijev, kjer deluje skoraj polovico karierne poti.

Poslovno pot je pričela kot vodja prodaje v manjšem zasebnem podjetju, ki se je ukvarjalo z uvozom in servisom pisarniške opreme. Nato jo je poslovna pot vodila v eno izmed večjih slovenskih oglaševalskih agencij, ki je povezana z mednarodno mrežo McCann Erickson, kjer je več kot sedem let nabirala izkušnje s področja vodenja blagovnih znamk, tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi.

V medijski svet jo je zaneslo leta 2009, in sicer v Žurnal media, kjer je bila sprva zaposlena kot pomočnica direktorja za marketing, nato pa je vodila prodajo, od leta 2011 pa še oddelek marketinga. Nekaj mesecev je kot direktorica marketinga in PR delala pri manjšem založniku specializiranem za avtomobilizem (Avto medija), maja 2013 pa se je pridružila ekipi na Delu in prevzela vodenje marketinga in odnosov z javnostmi.

Nataša Jakiša
Nataša Jakišadirektorica za pravo in kadre
Nataša Jakiša je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravosodnim izpitom. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je svojo poslovno pot začela na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, kjer je opravila strokovni izpit iz upravnega postopka. Družbi Delo d.o.o. se je pridružila leta 1997 kot pravnica v pravni službi in se primarno ukvarjala predvsem z gospodarskim pravom. Po opravljenem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Mariboru, se je leta 2000 vrnila na Delo d.o.o. Naslednji korak v njeni karieri je bilo vodenje pravne službe, leta 2011 pa je postala direktorica področja za pravo in kadre. Na dosedanji poslovni poti je ustvarila bogat nabor znanj s področja gospodarskega in korporacijskega prava, delovnega in socialnega prava, avtorskega prava, odškodninskega prava in razmerij med menedžmentom in predstavništvom delavcev.
Monika Kamenšek
Monika Kamenšekdirektorica marketinga
Monika Kamenšek že skoraj dvajset let deluje na področju trženja, marketinga in upravljanja podjetij. Monika prihaja iz Spodnje Savinjske doline, natančneje iz Celja, kjer je tudi začela svojo karierno pot. Večino svojih izkušenj je pridobila prav v segmentu medijev. Pri svojem delu daje velik pomen strokovnosti in kreativnosti, kar bo v kombinaciji z njenimi bogatimi izkušnjami odličen start in bo dalo tudi nov zagon trženjski ekipi Dela.
Pavel Snoj
Pavel Snojdirektor informatike

Pavel Snoj se je leta 1999 zaposlil v podjetju Marand kot razvijalec programske opreme. Tam je kasneje opravljal različne naloge od tehnične podpore prodaji, analize uporabniških zahtev, načrtovanja podatkovnih baz do vodenja projektov.

S februarjem 2002 je svojo poklicno pot nadaljeval v podjetju Mobitel, kjer je več let vodil Sektor za produkcijo in vzdrževanje storitev z dodano vrednostjo. Po združitvi Telekoma Slovenije in Mobitela je prevzel vodenje službe za IT infrastrukturo in kasneje službe za upravljanje IKT oblaka.

Z avgustom 2013 se je pridružil podjetju Simobil kot vodja oddelka za podporo storitvam jedrnega omrežja in IT. Kasneje je v Simobilu in nato v podjetju A1 Slovenija vodil oddelek za razvoj IT storitev.

Oktobra 2017 se je zaposlil v podjetju Delo d.o.o. kot Direktor za informatiko. Skupaj s sodelavci v oddelku informatike skrbi za podporo internim uporabnikom, razvoj in vzdrževanje poslovnih aplikacij ter za IT in mrežno infrastrukturo.

Robert Schmitzer
Robert Schmitzerdirektor digitalnega razvoja
Robert Schmitzer je v spletnem medijskem prostoru prisoten od leta 1999, ko se je kot študent pridružil ekipi teleteksta RTV Slovenija. Postal je eden od ustanovnih sodelavcev spletnega portala rtvslo.si in ga na položaju vodje dnevnih urednikov Multimedijskega centra RTV Slovenija aktivno soustvarjal ne le vsebinsko, ampak tudi strateško.

Pot ga je leta 2007 odpeljala na avstrijsko Styrio, kjer je kot namestnik odgovorne urednice skrbel za razvoj in rast takrat novega spletnega portala Žurnala 24. V skupini Styria je opravil več rotacij, med drugim v vodilnih avstrijskih časnikih Die Presse, Kleine Zeitung in Wirtschaftsblatt ter na Hrvaškem v Večernjem listu in 24sata.

V letu 2011 se je v medijski hiši Delo pridružil vodstveni ekipi novonastajajočega portala slovenskenovice.si, kjer je pozneje postal urednik in vodja tega portala. Leta 2016 ga je vodstvo Dela imenovalo na položaj direktorja digitalnega razvoja, kjer skrbi za uresničevanje digitalne strategije celotne družbe.

Robert Schmitzer je član več stanovskih združenj: sodeluje v Izvršnem odboru projekta MOSS in je član Strokovnega sveta IAB Slovenija. Opravil je več izobraževanj, med njimi poletno šolo združenja mednarodnih založnikov Wan Ifra. Kot govorec je nastopal na medijskih konferencah SOF, Diggit in Sempl.

Bogdan Romih
Bogdan Romihdirektor tiskarskega središča
Bogdan Romih je od leta 2008 direktor Delovega Tiskarskega središča. V letu 2012 je bil tudi direktor hčerinskega podjetja Izberi. Glavni izziv mu je usmeritev Tiskarskega središča na dodatne tržne kupce, ki danes predstavljajo že polovico tiskarske realizacije. V prostem času se ukvarja s športom, v mladih letih je to bila tekmovalna atletika, sedaj pa predvsem plavanje. Rad potuje. Poklicno pot je pričel pri proizvajalcu papirja Vipap, leta 1986 kot komercialist, leta 1990 pa je postal Komercialni direktor.

V tem obdobju je bil tudi Prokurist družbe Hago iz Frankfurta in direktor hčerinskega podjetja Alpe papir. Že takrat je imel, skozi prodajo papirjev, intenzivne stike s časopisnimi in revijalnimi založniki iz vsega sveta. Med leti 1995 in 2002 je bil direktor Slovenskega podjetja za distribucijo časopisov in revij v lasti Tiska iz Zagreba, med leti 2000 in 2005 pa direktor podjetja Cvetje Čatež, kjer je izvedel uspešno sanacijo in MBO. Po prodaji podjetja, se je zaposlil kot Komercialni direktor v podjetju Radeče papir Muflon, kjer je bil zaposlen do leta 2008.

Študij na Visoki ekonomsko-komercialni šoli Maribor je končal leta 1982, opravil je tudi semester šolanja v ZDA, leta 2008 pa je pridobil naziv »Magister znanosti« na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Slavko A. Bogataj
Slavko A. Bogatajdirektor Izberi d.o.o.
Slavko A. Bogataj je vodstvene izkušnje pridobival kot direktor plansko razvojnega področja v družbi Gorenjski tisk d.d., kot predsednik uprave v družbi Kokra – trgovsko podjetje d.d., kot tudi na delovnem mestu svetovalec uprave in vodja investicij in vzdrževanja v družbi DELO d.d.

Prvič se je zaposlil oktobra 1989 v podjetju Gorenjski tisk po opravljenem univerzitetnem izobraževanju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer proizvodno strojništvo. Že takoj na začetku kariere je imel priložnost sodelovati pri načrtovanju in optimiranju proizvodnih kapacitet, pripravi projektne dokumentacije za novogradnje, preureditve in adaptacije ter razpisne dokumentacije za ponudnike proizvodne in druge tehnične opreme, ki so bili večinoma z nemškega govornega področja.

V družbo Delo, d.d. oziroma v njeno Investicijsko razvojno skupino se je leta 1999 vključil kot vodja investicijske izvedbe. Poleg tekočega in investicijskega vzdrževanja stavb in prostorov je bil v tistem času ključni projekt družbe izgradnja tiskarskega središča na Slovenčevi cesti v Ljubljani, pri katerem je bil glavni in odgovorni nosilec.

Po končanju projekta in uspešnem zaključku podiplomskega študija leta 2003 je postal svetovalec uprave za organizacijsko in kadrovsko področje. Od leta 2013 dalje pa je direktor distribucijskega podjetja Izberi d.o.o.