Andrej Kren

Andrej Kren2019-05-30T14:28:11+02:00

Andrej Kren, glavni direktor

Po končani Gimnaziji Ivana Cankarja v Ljubljani se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1984 diplomiral. Kot štipendist Izvršnega sveta Republike Slovenije se je istega leta zaposlil na Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje, kjer je po končanem pripravništvu deloval v Sektorju za sosednje države kot svetovalec.

Leta 1988 je nastopil svojo prvo službo v gospodarstvu – v družbi ETA Cerkno, kjer je najprej opravljal naloge svetovalca v Oddelku za poslovno strategijo, kasneje pa deloval kot sekretar mešanega poslovodnega odbora med tujim partnerjem in domačim vodstvom družbe.

Managerske izkušnje je v letih 1992 in 1995 nabiral v družbi Avtocenter Idrija, oktobra 1995 pa je sprejel povabilo, da prevzame vodenje družbe FMR. V tej družbi je opravljal funkcijo direktorja, člana uprave in nazadnje predsednika uprave družbe FMR do konca oktobra 2017, ko je bil imenovan za glavnega direktorja družbe Delo.