Mag. Gorazd Čibej, vršilec dolžnosti direktorja Agencije za zavarovalni nadzor

Mag. Gorazd Čibej, vršilec dolžnosti direktorja Agencije za zavarovalni nadzor

2018-08-03T14:50:11+02:00

Mag. Gorazd Čibej se je na Agenciji za zavarovalni nadzor zaposlil leta 2006, kjer je opravljal najzahtevnejše pravne naloge. Leta 2015 je prejel šestletni mandat Državnega zbora Republike Slovenije za člana Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Od novembra 2017 je tudi predsednik Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor. Kot vršilec dolžnosti direktorja je tudi član odbora nadzornikov EIOPA. Prav tako je bil v okviru EIOPA-e imenovan za nadomestnega člana mediacijskega odbora. Leta 2009 je opravil izpit za mediatorja in bil leta 2010 tudi imenovan za mentorja pri alternativnem reševanju sporov. Izobraževanja iz pogajanj in mediacije je nadaljeval tudi na Central European University, kjer je pridobil diplomo mediatorja pod okriljem Cardozo School of Law, priznano s strani ameriške odvetniške zbornice, v letu 2016 pa je končal certificirani program mednarodnih poslovnih pogajanj na Mitchell Hamline University (ZDA). V letu 2017 se je dodatno izobraževal iz področja