Maja Fesel Kamenik, direktorica HRM

Maja Fesel Kamenik, direktorica HRM

2018-08-23T15:17:24+02:00

 

Maja Fesel Kamenik, doktorica znanosti iz psihologije, je lastnica in direktorica družbe za kadrovski menedžment, izobraževanje in poslovno svetovanje, HRM, d. o. o., ter sodeluje v mednarodni mreži INAC za iskanje vodstvenih položajev. Ima večletne izkušnje na področju kadrovskega menedžmenta, iskanja in selekcije kadrov, sistemov vodenja ljudi, kadrovskih skrbnih pregledov, sistemov »performance managament«, delovnega prava, optimizacij in reorganizacij v podjetjih ter psiholoških profiliranj. Kot strokovnjakinja za vodenje ljudi svetuje različnim podjetjem tudi pri razvoju zaposlenih, izvaja individualne coachinge in izobraževalne delavnice.