Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re

Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re

2018-08-03T15:48:12+02:00

Marko Jazbec je univerzitetni diplomirani ekonomist z večletnimi izkušnjami na vodilnih in vodstvenih mestih v finančnem sektorju. Deloval je na vodstvenih mestih v Banki Slovenije, SKB banki, d. d., in Drogi Kolinski, d. d., bil je tudi član uprave Droge, d. d., Intereurope, d. d., in NLB, d. d., ter predsednik uprave Hotelov Bernardin, d. d. Do sredine julija 2016 je vodil Slovenski državni holding. V poslovni karieri je pridobil bogate izkušnje z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev, upravljanjem tveganj, zakladništva, podjetniških financ in korporativnega bančništva, še posebej pa velja izpostaviti njegove izkušnje s področja korporativnega upravljanja bank in podjetij. Ima tudi operativne vodstvene izkušnje na področjih prevzemov in združitev podjetij, premoženja in kapitalskih naložb, priprav in izvajanj investicijskih projektov ter tudi bogate praktične izkušnje na področju finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetij. Upravo družbe Sava Re, d. d., vodi od maja 2017.