Nagrajenci drugega kroga

Nagrajenci drugega kroga

2018-03-20T14:44:09+01:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence drugega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 15 EUR

Helena Sajko, Koper

Betka Jelen, Črna na Koroškem

Jerica Janežič, Žalec

Tine Skubic, Grosuplje

Karlo Hmeljak, Izola

Mitja Bobnarič, Ivanjkovci

Ivan Kamenšek, Rogaška Slatina

Iztok Žunič, Novo mesto

Andrej Slovša, Horjul

Marija Omerzo, Brežice

 

15 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 20 EUR

Zdenka Zakrajšek, Rob

Helena Likozar, Kranj

Marija Rudolf, Rakek

Griša Kersnik, Lukovica

Roman Pogačar, Ptujska Gora

Tatjana Begič, Kočevje

Stanko Mujzeš, Podgorci

Roman Dornik, Laško

Mateja Trščinar, Novo mesto

Anton Palčič, Kostanjevica na Krki

Damjan Lužar, Komenda

Janez Lešnik, Voličina

Franc Žibert, Ljubljana

Vincenc Kerin, Zagorje ob Savi

Dani Kramar, Ljubljana

 

20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 30 EUR

Anton Škoda, Šmartno pri Litiji

Silvester Cmager, Radenci

Erika Nahtigal, Žalec

Roland Cvilak, Sladki vrh

Ivan Šink, Zagorje ob Savi

Katja Velemirov, Novo mesto

Ljubo Bavec, Stari trg pri Ložu

Ana Šemrl, Radovljica

Jože Špec, Sevnica

Albin Gradič, Štore

Jožica Smodiš, Murska Sobota

Jožef Kravcar, Velika Loka

Ignacij Uršič, Radomlje

Peter Studen, Križe

Anka Srebnik, Radlje ob Dravi

Marija Šumej, Petrovče

Aleksander Ros, Starše

Peter Jeromel, Slovenj Gradec

Branko Čečko, Zreče

Mitja Lapanja, Črnomelj

 

45 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 40 EUR

Štefan Oblak, Log pri Brezovici

Danilo Pungartnik, Mežica

Stanko Gnader, Mozirje

Marko Šorli, Renče

Urška Oder, Ravne na Koroškem

Milan Skledar, Rogašovci

Božidara Ferfolja, Črnomelj

Janko Palčič, Gračišče

Nada Kofalt, Izola

Bruno Lukežič, Podlehnik

Martin Žarn, Podbočje

Alojz Valenčič, Ilirska Bistrica

Janez Dolenec, Poljane nad Škofjo Loko

Rada Umer, Ankaran

Kristina Bončina, Idrija

Alojz Pfajfar, Radovljica

Gvido Radolovič, Izola

Greta Suholežnik, Šmartno v Rožni dolini

Vili Logar, Loka pri Zidanem Mostu

Terezija Jeršin, Celje

Cvetka Mavrič, Log pod Mangartom

Rihard Kregar, Radomlje

Pavel Virant, Kamnik

Boža Zupanc, Šempeter v Savinjski dolini

Jožica Amf, Šmarješke Toplice

Ivan Ravnik, Gračišče

Marija Bučar, Ljubljana

Rozalija Mihalič, Ljubljana

Dušan Vrtačnik, Domžale

Anton Anzelin, Šempeter pri Gorici

Vojko Vaca, Ljubljana

Majda Vodopivec, Dobravlje

Franc Režen, Trebnje

Alojz Janežič, Kočevje

Nevenka Kozinc, Loka pri Zidanem Mostu

Iztok Marolt, Zagorje ob Savi

Rezka Vrhunc, Železniki

Janez Zupančič, Novo mesto

Magdalena Varga, Dobrovnik

Ivan Žurga, Cerknica

Marija Fifolt, Novo mesto

Darinka Mikič, Begunje na Gorenjskem

Mateja Derganc, Ljubljana

Sabina Šplajt, Celje

Majda Narobe, Ljubljana

 

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 40 EUR

Martina Mrvar, Ljubljana

Milena Silvester, Ljubljana

Tine Žener, Krško

Gorazd Mrevlje, Ljubljana

Benamin Zeljkovič, Ljubljana

Anica Kramar, Izlake

Ivan Vivod, Mislinja

Franc Dolžan, Bohinjska Bistrica

Marija Ožbot, Volčja Draga

Marija Tomšič, Škofljica

Zora Feltrin, Cerkno

Tina Kogovšek, Ljubljana

Darinka Vareško, Šentjur

Mojca Krajnc, Ptuj

Simon Cvirn, Kranj

Nataša Peternel, Ljubljana

Konrad Bezjak, Kotlje

Jože Smrekar, Ljubljana

Nadica Bobičanec, Ljubljana

Roman Cizej, Ljubljana

Karol Pevec, Trbovlje

Vito Lemež, Ljubljana

Ljudmila Kocbek, Ljutomer

Jože Flajs, Krmelj

Boris Hrobat, Kozina

Nataša Benčič, Izola

Sergio Tončetič, Izola

Franc Vizlar, Leskovec pri Krškem

Darko Mavsar, Koper

Rudolf Podkrajšek, Ljubljana

10 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 1 do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR:

Ivan Vezočnik, Gomilsko

Dragica Gorjup, Hrastnik

Roman Snoj, Ljubljana

  1. Dušan Rosič, Ptuj

Nada Jarkovič, Šentjernej

Anton Čretnik, Portorož

Ivanka Jamnik, Ljubljana

Nevenka Bernetič, Kozina

Kristijan Kolman, Trbovlje

Vasja Jejčič, Koper

 

15 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR:

Vanda Mržek, Štanjel

Irma Štrucl, Mežica

Franc Mazi, Ljubljana

Milan Rupnik, Spodnja Idrija

Dušan Štok, Koper

Marija Šetinc, Tržič

Igor Strnad, Ljubljana

Marijan Pal, Ljubljana

Ana Repnik, Radomlje

Rozika Stupan, Loče

Marija Slapničar, Ljubljana

Nina Bratanič, Ljubljana

Smiljana Škerlak, Murska Sobota

Nada Trebec, Postojna

Lucijan Črv, Bled

 

20 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR:

Maja Osel Jenko, Kranj

Lilijana Rupnik-Dvoraček, Ljubljana

Suzana Pavlin, Nova Gorica

Nada Ivkovič, Blanca

Pavla Jurkas, Brežice

Bogomir Moravec, Trzin

Mirko Klemenšek, Nazarje

Anton Jakše, Novo mesto

Mira Hren, Murska Sobota

Dana Potočnik, Zgornje Gorje

Boža Kavčič, Ljubljana

Božena Pavasovič, Dolenjske Toplice

Marija Šušteršič Čampa, Ljubljana

Alenka Drenik, Novo mesto

Valentin Noč, Bled

Mateja Orehek, Moravče

Cene Bavec, Ljubljana

Janka Jenko, Škofljica

Jernej Petkovšek, Vrhnika

Angelca Kapitan, Nova Gorica

 

45 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR:

Milivoj Šturman, Dekani

Stane Sušelj, Košana

Andreja Muster, Ljubljana

Danijel Urbanc, Ljubljana

Emina Grabec, Kranj

Karolina Ižanc, Rogaška Slatina

Karel Flisar, Murska Sobota

Jože Konc, Radovljica

Igor Jurančič, Ljubljana

Bojan Leben, Ljubljana

Rado Milošević, Domžale

Marija Kršlin, Ljubljana

Ivan Gruden, Ljubljana

Francka Trčič, Ljubljana

Franc Trilar, Grosuplje

Barbara Knol-Drobnič, Ljubljana

Majda Jeruc, Ljubljana

Vesna Vehovar, Slovenska Bistrica

Milena Kitič, Šmarje – Sap

Anamarija Žižmond, Ljubljana

Ignac Potokar, Ljubljana

Judita Nosan, Šmarje – Sap

Marko Kovačevič, Ljubljana

Milka Bregar, Ljubljana

Miro Mohorič, Lesce

Terezija-Zinka Benedik, Škofja Loka

Iztok Vilič, Ljubljana

Marija Ana Kogovšek Belak, Ljubljana

Anton Kern, Žabnica

Magda Rebec, Radovljica

Miran Mihalič, Ljubljana

Jernej Guna, Zagorje ob Savi

Matevž Krivic, Medvode

Anka Brus, Ljubljana

Janko Grilc, Radovljica

Vlado Weinberger, Ribnica

Franci Tomažič, Ljubljana

Jože Penčur, Litija

Alojz Širec, Maribor

Danica Gorjan, Rakek

Jože Jelenc, Podnart

Anton Berlot, Ankaran

Slavica Rozman, Ljubljana

Lovrenc Markež, Jesenice

Branko Valič, Šoštanj

 

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskanih edicij družbe Delo, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR:

Martina Mrvar, Ljubljana

Milena Silvester, Ljubljana

Tine Žener, Krško

Gorazd Mrevlje, Ljubljana

Benamin Zeljkovič, Ljubljana

Anica Kramar, Izlake

Ivan Vivod, Mislinja

Franc Dolžan, Bohinjska Bistrica

Marija Ožbot, Volčja Draga

Marija Tomšič, Škofljica

Zora Feltrin, Cerkno

Tina Kogovšek, Ljubljana

Darinka Vareško, Šentjur

Mojca Krajnc, Ptuj

Simon Cvirn, Kranj

Nataša Peternel, Ljubljana

Konrad Bezjak, Kotlje

Jože Smrekar, Ljubljana

Nadica Bobičanec, Ljubljana

Roman Cizej, Ljubljana

Karol Pevec, Trbovlje

Vito Lemež, Ljubljana

Ljudmila Kocbek, Ljutomer

Jože Flajs, Krmelj

Boris Hrobat, Kozina

Nataša Benčič, Izola

Sergio Tončetič, Izola

Franc Vizlar, Leskovec pri Krškem

Darko Mavsar, Koper

Rudolf Podkrajšek, Ljubljana

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 100 EUR

 

Milan Roškar, Velika Nedelja

Natalia Vrhovec, Litija

Silva Pretnar, Ljubljana

Kristan Alenka Zavodnik, Brezovica Pri Ljubljani

Brane Povše, Sava

Stane Starc, Zagorje Ob Savi

Davorina Sosolić, Dobrovo V Brdih

Ivanka Kovačič, Ljubljana – Dobrunje

Franc Sirc, Kranj

Mirjana Velikonja, Idrija

 

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartica Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti