Nagrajenci enajstega kroga

Nagrajenci enajstega kroga

2019-01-04T15:00:34+01:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence enajstega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Ignac Cizej, Gomilsko

Tone Aberšek, Mislinja

Andreja Verboten, Mislinja

Angela Ribič, Žalec

Vladimir Kolenac, Metlika

Suzana Stopar, Krška vas

Dragica Križ, Turjak

Amalija Goršek, Ljubljana

Marija Puš, Šentvid pri Stični

Alojz Korošec, Trebelno

15 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Anton Onišak, Naklo

Cveto Krstič, Kranj

Vera Strle, Ig

Ivan Žagar, Ravne na Koroškem

Nada Petrič, Cerknica

Milena Macedoni, Ljubljana

Anton Rus, Log pri Brezovici

Mojca Dobnik, Celje

Mirko Meznarič, Juršinci

Mira Kelemen, Prebold

Ana Danijel, Mežica

Alojz Grebenšek, Velenje

Damjan Polanc, Šentrupert

Franc Bogdan, Ormož

Štefinja Kaferle, Trebnje

20 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Jože Pečnik, Krško

Marin Ksenija Kovačec, Grosuplje

Dani Španinger, Rače

Štefan Rac, Ljubljana

Andrej Rojc, Laško

Štefka Ropret, Bohinjska Bela

Jože Ficko, Tišina

Janko Češnovar, Videm – Dobrepolje

Gregor Lavš, Veliki Gaber

Stojan Budisavljevič, Zagradec

Zdravko Zorec, Sveti Jurij ob Ščavnici

Lidija Vovk, Naklo

Mateja Primožič, Železniki

Jože Brulc, Novo mesto

Florjan Luštrek, Medvode

Miran Kermavner, Logatec

Jože Vučko, Lendava

Jože Ljubec, Sveti Jurij ob Ščavnici

Alojzija Rajh, Ivanjkovci

Jolanka Car, Murska Sobota

45 naročnikov časopisa Slovenske novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Cveta Golja, Kranj

Matilda Gantar, Logatec

Enes Rakovič, Kranjska Gora

Marko Franc, Domžale

Fanika Tekavc, Stari trg pri Ložu

Irena Flerin, Ljubljana Polje

Matilda Hočevar, Ljubljana Črnuče

Martina Sintič, Leskovec pri Krškem

Amalija Jakoš, Ljubljana Dobrunje

Nada Žakelj, Žiri

Valerija Lekše, Slovenj Gradec

Stanislav Koler, Maribor

Janko Papež, Poljčane

Justi Marguč, Slovenske Konjice

Peter Golob, Novo mesto

Vida Cankar, Rovte

Ljubica Jagič, Brežice

Marjeta Hafner, Medvode

Slavko Koritnik, Prebold

Marija Junkar, Rogaška Slatina

Damir Vlaj, Bodonci

Viljenka Bergoč, Prestranek

Jožef Geder, Gornja Radgona

Vid Podobnik, Škofja Loka

Janez Šmajdek, Novo mesto

Janez Kunšič, Zgornje Gorje

Anton Zajc, Ljubljana

Ivan Ogorevc, Brežice

Otmar Lah, Ptuj

Anica Kozjek, Ljubljana

Terezija Horvat, Ljubljana

Olga Heberle, Bled

Majda Škrbec, Vrhnika

Rafael Krel, Selnica Ob Dravi

Slavko Flis, Slovenske Konjice

Nada Vesel, Domžale

Maja Marušič, Kočevje

Andreja Žnideršič, Ljubljana Šentvid

Miro Majdič, Laze v Tuhinju

Marjan Poplatnik, Gorišnica

Martin Andrejka, Lukovica

Greta Bedekovič, Ljutomer

Olga Poljka, Kranj

Darja Golar, Škofja Loka

Marjan Podboj, Postojna

10 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR.

Bruna Olenik, Postojna

Ivana Čehovin, Žalec

Jure Janškovec, Tržič

Metka Jazbec, Velenje

Petra Fink, Ljubljana

Sonja Cvelbar, Brežice

Dušan Marin, Kočevska Reka

Marija Gajšek, Žalec

Kristina Razdevšek, Ljubljana

Martina Mlakar, Žiri

15 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR.

Frančiška Jeraj, Vrhnika

Staša Mihelčič, Ljubljana

Matevž Pengov, Ljubljana

Zdenka Erjavšek, Begunje na Gorenjskem

Brigita Malešič, Novo mesto

Biserka Šumej, Leskovec pri Krškem

Pavel Milavec, Ljubljana

Jure Planinšec, Mislinja

Vlasta Bombek, Zreče

Vera Šujdovič, Ljubljana

Adi Dečman, Hoče

Štefan Hozjan, Sveti Jurij ob Ščavnici

Tina Štumberger, Slovenj Gradec

Majda Jesenek, Ljubljana Šmartno

Drago Kuzman, Ljubljana

20 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR.

Joža Lambergar Drnovšek, Ljubljana

Matevž Čuk, Kranj

Jože Kožar, Velenje

Matjaž Lorbeg, Blejska Dobrava

Ivica Hočevar, Ljubljana

Danica Mole, Škofja Loka

Izidor Bešter, Kropa

Jože Strmole, Grosuplje

Zdenko Podlesnik, Celje

Bojan Mlinarič, Gornja Radgona

Tomaž Novak, Mozirje

Anica Troha, Borovnica

Bojan Marin, Ljubljana

Stanko Šuman, Gorišnica

Robert Šajher, Murska Sobota

Ljudmila Jeras, Ljubljana

Stanko Ahlin, Vrhnika

Andrej Lutman, Vrhnika

Branko Rodič, Križe

Katarina Nečimer Jensterle, Bled

45 naročnikov Dela in Nedela, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Dalibor Zupančič, Škofja vas

Vilma Šega, Celje

Jože Meško, Celje

Anica Kremžar, Celje

Angela Krivec, Radovljica

Bruno Perša, Lendava

Gabrijela Pavlovec, Škofja Loka

Milena Leben, Ljubljana

Ivanka Ahčin, Ljubljana Polje

Stane Bevec, Ljubljana Polje

Frančiška Povž, Ljubljana Polje

Franc Ključevšek, Ljubljana

Vincenc Židanek, Ljubljana

Mimica Kranjc, Ljubljana

Stanko Uran, Ljubljana

Silvija Komar, Ljubljana

Franc Benec, Ljubljana

Martin Rahten, Ljubljana

Darko Kocjan, Ljubljana

Boris Gmajnar, Ljubljana

Veljko Franko, Ljubljana

Bogo Šubelj, Ljubljana Črnuče

Nataša Rupreht, Ljubljana

Jožica Šuštaršič, Ljubljana Dobrunje

Alenka Gubanec, Trzin

Jožef Krušič, Ljubljana

Andreja Škodlar, Notranje Gorice

Stane Pejovnik, Ljubljana

Darinka Čretnik, Ptuj

Ludvik Temlin, Murska Sobota

Aleksander Šiftar, Murska Sobota

Janez Globočnik, Radovljica

Ema Merše, Koper – Capodistria

Andrej Zarnik, Komenda

Andrej Grebenc, Kočevje

Emil Gaser, Senovo

Marija Meglič, Ljubljana

Jože Redek, Novo mesto

Jolanda Lah, Ljubljana

Matevž Kodela, Kranj

Pavel Cigale, Škofljica

Zdenka Rakovec, Žirovnica

Uroš Zabel, Ljubljana

Matjaž Bardorfer, Brezovica pri Ljubljani

Marjan Štangelj, Kamnik

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve tiskanih edicij družbe Delo ali več, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR.

Bojan, Prof. Glavač, Velenje

Dana Kregar, Ljubljana Šentvid

Matilda Praprotnik, Ljubljana

Marija Rot, Kamnik

Anton Kresnik, Ljubljana Polje

Jelka Tušar, Kamnik

Mirjana Pavlin, Kranj

Fanika Murata, Kidričevo

Alojz Kovačič, Senovo

Borut Gros, Kranj

Alojz Markič, Križe

Jožefa Musulin, Ljubljana

Slavka Klavžar, Slovenske Konjice

Slavica Groznik, Piran

Janko Zelcer, Šoštanj

Slavica Podlipnik, Rateče – Planica

Marija Brajer, Mirna

Ana Fabjan, Kranj

Mirjana Poljak, Ljubljana

Anton Kastelic, Ivančna Gorica

Slavka Podbevšek, Blagovica

Franc Nagode, Poljčane

Ivan Kimovec, Vače

Jože Burja, Leskovec pri Krškem

Marjana Sivec, Ruše

Joža Malus, Trbovlje

Anton Lesjak, Hajdina

Stanko Jakoš, Šentjanž

Silvester Abram, Senovo

Herman Kukovec, Cerkvenjak

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR.

Slavko Trošt, Ljubljana

Marija Jagodič, Ljubljana

Peter Novak, Medvode

Erih Kosec, Ptuj

Danilo Antič, Križevci pri Ljutomeru

Milan Pfeifer, Cirkulane

Ladislav Bratuš, Škofja Loka

Branko Košnjek, Jesenice

Anica Petrič, Brežice

Sonja Batos, Kropa

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti.