Nagrajenci osmega kroga

Nagrajenci osmega kroga

2018-10-05T10:23:02+02:00

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence osmega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Viljem Huš, Šempeter v Savinjski dolini

Alojz Osojnik, Podsreda

Gloria Čander, Miklavž na Dravskem polju

Štefan Hirci, Beltinci

Ljudmila Novak, Poljčane

Petra Mok, Zgornja Polskava

Marija Koren, Zgornja Polskava

Egon Čuk, Kočevje

Marjan Vrhovnik, Ljubljana Šmartno

Viktor Cehner, Žalec

15 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Ivan Cimerman, Dol pri Ljubljani

Franc Korpič, Polhov Gradec

Angela Žnider, Domžale

Zdravko Pristavec, Radovljica

Helena Jarm, Grosuplje

Zlatka Petermanec, Kamnik

Francka Turščak, Vodice

Marija Rakovec, Podnart

Janez Pavlič, Bled

Dunja Đurič, Grosuplje

Brane Korenčič, Škofja Loka

Ivanka Raztočnik, Črna na Koroškem

Danilo Rus, Dolenja vas

Ivan Ml. Mavec, Trebnje

Mira Kuhar, Stahovica

20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Vida Strmčnik, Kranj

Ludvik Hren, Grosuplje

Katarina Černec, Slovenske Konjice

Irena Šparakl, Oplotnica

Drago Šlebinger, Sladki vrh

Marjan Pečjak, Žužemberk

Anton Smolar, Radlje ob Dravi

Milka Karneža, Ptujska Gora

Maks Naglič, Ljubečna

Sonja Pernek, Ptuj

Irena Rutnik, Mislinja

Antonija Konjačič, Izlake

Imre Škafar, Odranci

Stanka Počivalnik, Prevalje

Martina Miklič, Novo mesto

Jelka Kolarič, Maribor

Miro Vidmar, Krmelj

Marija Poštrak, Gornja Radgona

Rudolf Donoša, Jesenice

Slavica Zager, Mozirje

45 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Jana Božič, Mojstrana

Izidor Turner, Murska Sobota

Dragotin Petak, Mozirje

Matevž Jamnik, Medvode

Mojca Planinc, Krško

Ivan Komes, Šentjernej

Janko Cestnik, Trbovlje

Jože Čremožnik, Škofja Loka

Dragica Petan, Ljubljana

Štefan Kustec, Kranjska Gora

Albin Gomezel, Portorož

Roman Zalokar, Boštanj

Janez Klofutar, Novo mesto

Danica Gregorčič, Lokev

Irena Vučko, Beltinci

Gabrijela Primc, Ilirska Bistrica

Stanislava Lukec, Ljubljana

Jožica Čelik, Celje

Andrej Šavor, Ljubljana

Jožica Jurečič, Šentjernej

Matjaž Šinkovc, Novo mesto

Viktor Pucer, Koper – Capodistria

Nada Cigler But , Novo Mesto

Vinko Groše, Stari trg pri Ložu

Martin Mohar, Novo mesto

Viktor Berk, Šentrupert

Branko Župevec, Uršna Sela

Martina Hren, Škofljica

Marjan Košir, Straža

Gregor Ropret, Visoko

Milan Grobelnik, Velenje

Radovan Simič, Ribnica

Marija Curk, Ljubljana

Marjan Smolnikar, Dob

Janez Vrtačič, Kamnik

Berislav Nikič, Pišece

Jože Šuligoj, Čepovan

Dušan Pirjevec, Črniče

Štefan Lebar, Murska Sobota

Anton Štrumbelj, Uršna sela

Janez Kodrič, Cerklje ob Krki

Milan Gartnar, Bohinjska Bistrica

Slavko Operčkal, Šmarje pri Jelšah

Rajko Vodovnik, Velenje

Danijel Buda, Sežana

 

10 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Nataša Mrkšič, Murska Sobota

Tomaž Cvetko, Radovljica

Helena Rožman, Brežice

Štefan Pojbič, Komenda

Ivana Acman, Griže

Danijel Peterlin, Škocjan

Žiga Kariš, Ljubljana

Vladimir Konc, Kranj

Helena Vidic, Ljubljana

Veronika Čad, Domžale

15 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Andrej Knaflič, Cerklje na Gorenjskem

Sonja Kregar, Prebold

Aleš Murko, Sečovlje

Helena Franko, Šentjernej

Šuler Nadija Jablanšček, Nova Gorica

Silvestra Kočar, Križevci pri Ljutomerju

Marijan Boris Senkovič, Maribor

Boštjan Jakovec, Križe

Monika Slamnik, Begunje na Gorenjskem

Zdravko Jazbec, Križe

Karol Cizl, Radenci

Ljudmila Štebe, Komenda

Majda Tešar, Novo mesto

Matevž Ogrizek, Ljubljana

Mojca Cigler, Ljubljana

20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Primož Bertoncelj, Grosuplje

Jožica Kelhar, Ljubljana

Cveto Gregorc, Ljubljana

Franc Knez, Dob

Jože Slejko, Smlednik

Alenka Drobnič, Ljubljana

Sabina Petrov, Ljubljana

Samo Štante, Celje

Nace Zajc, Ljubljana

Gregori Knez, Sevnica

Alenka Bešter, Kranj

Blaž Podgoršek, Velenje

Daniela Bida, Kranj

Polonca Srebotnjak-Verbinc, Ljubljana

Pešič Verica Jevnikar, Šenčur

Zinka Slodnjak, Ptuj

Janez Jelen, Koper – Capodistria

Tjaša Požrl, Izola

Tonka Černilogar, Ljubljana

Urša Pogorevc, Zgornje Gorje

45 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni več kot 20 let, prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Peter Groznik, Preserje

Alojz Kikec, Velenje

Marjeta Dernič, Koper – Capodistria

Jože Kopač, Poljane nad Škofjo Loko

Mirko Velak, Ljubljana

Ana Petek, Ljubljana

Marjan Čuk, Ljubljana

Leopold Krese, Ljubljana

Ana Mohorič, Ljubljana

Rozalija Krklec, Ljubljana

Rudi Izgoršek, Ljubljana

Irena Vilhar, Ljubljana

Evgen Zavodnik, Ljubljana

Francka Grčar, Ljubljana Črnuče

Jožica Lampret, Ivančna Gorica

Janez Perša, Lendava

Milan Morec, Murska Sobota

Mihael Vodeb, Kamnik

Vida Forštner, Prevalje

Martin Vinčec, Murska Sobota

Matjaž Dolenc, Kranj

Matjaž Pogačnik, Podnart

Vida Vidic, Kranj

Nevenka Kovačič, Kranj

Viktorija Kahne, Trbovlje

Marija Sopotnik, Zagorje ob Savi

Ivan Slana, Gradac

Alojz Zupančič, Trebnje

Miro Avbelj, Šmartno pri Litiji

Jože Gmeiner, Ljubljana

Martina Malešič, Ljubljana

Irena Krajnc, Celje

Stanislav Rusjan, Miren

Zvonimir Panjtar, Železniki

Brane Povalej, Tržič

Katarina Pinosa, Ljubljana

Brigita Lojk, Ajdovščina

Danijela Demšar, Idrija

Vilma Močnik, Nova Gorica

Milena Žibert, Dobova

Franc Malnar, Ljubljana Polje

Viljem Jarc, Šempeter pri Gorici

Maja Dolinar, Ljubljana

Eva Verstovšek, Ljubljana

Predrag Đukič, Kranj

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Milena Zidanšek, Slovenske Konjice

Anton Kastrevc, Novo mesto

Anton Tušek, Ptuj

Alojz Juvanc, Škofljica

Vinko Žehelj, Gornji Grad

Jurij Mihelj, Ljubljana

Branislav Rebolj, Preserje

Franc Raduha, Odranci

Jožef Potočnik, Maribor

Marija Ozimek, Ljubljana Črnuče

Pavel Guzelj, Ljubljana Šmartno

Slavko Sedovnik, Mislinja

Mirko Zakrajšek, Ljubljana

Anica Selan, Šmarješke Toplice

Igor Kotnik, Kranj

Jože Pečjak, Zagradec

Marija Robič, Dobje pri Planini

Janez Korbar, Vojnik

Helena Zupančič, Gornja Radgona

Janez Breznik, Beltinci

Katarina Cvetko, Sveti Tomaž

Ana Gaber, Puconci

Biserka Jaklovič, Bled

Marija Groznik, Ljubljana

Frančiška Bradeško, Selca

Ivan Kreča, Trbovlje

Stane Saje, Brezovica pri Ljubljani

Anita Galun, Maribor

Martin Tratnik, Polzela

Ljudmila Sonc, Kresnice

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR

Jožica Sladič, Ljubljana Polje

Lojze Žumer, Škofja Loka

Damjan Samec, Ajdovščina

Stane Modic, Ljubljana

Katarina Klokočovnik, Izola

Dušan Ferjan, Bled

Barbara Kusič, Novo mesto

Jože Gašperšič, Ljubljana Dobrunje

Anita Caruso, Ljubljana

Mojca Štuhec, Maribor

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti