Nagrajenci tretjega kroga

Nagrajenci tretjega kroga

2018-05-08T09:14:31+02:00

Nagrajenci tretjega kroga

V nadaljevanju predstavljamo nagrajence tretjega kroga lojalnostnega programa, ki bodo prejeli vrednostne kartice Mercator. Izžrebanim nagrajencem iskreno čestitamo, vsem naročnikom pa se zahvaljujemo za zvestobo.

10 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Stanko Štricelj, Semič

Elizabeta Colnarič, Slovenska Bistrica

Sonja Blažič, Tržišče

Jože Peklar, Gornja Radgona

Marija Pinter, Velenje

Nada Klemenčič, Mirna

Lidija Bizjak, Trbovlje

Franc Kozina, Dobrova

Ivan Šušterič, Senovo

Zorka Pantelič, Planina

15 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Jože Rape, Domžale

Vesna Gert, Velenje

Marija Rižnar, Juršinci

Ana Horvat, Juršinci

Elizabeta Pavlin, Šmarješke Toplice

Jože Pančur, Kamnik

Anton Ferjan, Grosuplje

Irena Pelicon, Ajdovščina

Jasmina Zagmajster, Pišece

Zvonko Vereš, Murska Sobota

Anica Gornik, Sodražica

Karel Turnšek, Celje

Dragica Vovk, Sevnica

Jože Brglez, Domžale

Romana Žagar, Velike Lašče

 

20 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Ivan Vilfan, Škofja Loka

Franc Tomše, Krška vas

Zlatko Adamič, Črna na Koroškem

Simon Cokan, Žalec

Drago Levstek, Lesce

Blanka Hanžič, Velenje

Janez Buh, Rovte

Mirjana Demšar, Škofja Loka

Tadeja Križman, Trzin

Slavka Pahor, Sežana

Marjan Pintarič, Hajdina

Janez Volčanšek, Sromlje

Ivan Kapus, Vransko

Jože Čuješ, Loče

Dejan Kukovič, Ponikva

Ivan Lampe, Prebold

Milan Plevnik, Podplat

Jožica Smolič, Škofljica

Jože Firbas, Marjeta na Dravskem Polju

Regina Rojc, Dornberk

 

45 naročnikov časopisa Slovenke novice in Nedeljske novice, ki so na časopis naročeni več kot 20 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Jože Lavrič, Trzin

Alojz Brudar, Novo mesto

Jože Keršič, Vrhnika

Nada Murgelj, Stopiče

Ferdinand Marolt, Mozirje

Klemen Grošelj, Litija

Simona Kern, Šenčur

Karmen Kotnik, Velenje

Bogdana Fornazarič, Šempas

Ivan Van, Ljubljana

Ivanka Močnik, Ljubljana Črnuče

Marinka Dolničar, Boštanj

Olga Škrbe, Žužemberk

Milena Kmecl, Celje

Ivanka Marot, Slovenska Bistrica

Marjan Pribac, Koper – Capodistria

Adi Pretnar, Škofja Loka

Milica Zelenko, Ptuj

Rajko Drevenšek, Maribor

Franc Praznik, Škocjan

Mihela Lahajnar, Žabnica

Vida Slavič, Ljubljana Dobrunje

Stanislav Vrbanc, Ljubljana

Marija Jeršin, Novo mesto

Majda Ulčar, Bled

Marjan Šinkar, Rečica ob Savinji

Boris Kubelj, Vodice

Mirko Gajšek, Grobelno

Slavko Vodopija, Koper – Capodistria

Bojan Tolar, Železniki

Marjetka Pucelj, Ljubljana

Ana Kovačič, Makole

Iva Krainer, Ljubljana

Franc Čarni, Martjanci

Drago Drama, Buče

Darinka Rozman, Radeče

Miro Kokalj, Dol pri Ljubljani

Marjan Šarlah, Celje

Mojca Urankar, Kresnice

Anka Pavšič, Izola

Aleš Hajnrihar, Selca

Karel Štucin, Tržič

Viktorija Duren, Koper – Capodistria

Zlato Pavlica, Litija

Petra Podobnik, Veliki Gaber

 

10 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 1 leta do 5 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 15 EUR

Antonija Vrhonik Šoln, Ljubljana

Janez Polenec, Kranj

Radovan Vrabec, Koper – Capodistria

Bojan Cerkvenič, Maribor

Nevenka Gorenšček, Ljubljana

Aleš Kersnik, Cerknica

Marjan Horvat, Sveti Jurij ob Ščavnici

Mladen Houška, Ljubljana

Marta Golob, Mengeš

Marjanca Klemenčič, Ljubljana

 

15 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 5 do 10 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 20 EUR

Marjeta Šetrajčič, Ljubljana

Srečko Česnik, Grosuplje

Branko Milharčič, Postojna

Justina Erčulj, Lesce

Anton Šilar, Kranj

Joža Lovšin, Ribnica

Ljuba Šimenc, Ljubljana

Vida Fantini, Trebnje

Milan Švajger, Kotlje

Uroš Jedlovčnik, Ljubljana

Danijela Čibej, Trbovlje

Kristina Fik, Griže

Irena Oman, Kranj

Dejan Olenik, Ankaran

Igor Antauer, Ljubljana

 

20 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni od 10 do 20 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 30 EUR

Nastja Lasič, Medvode

Matjaž Kučič, Krško

Nataša Cej, Kranj

Irena Šumec, Teharje

Marjan Tinev, Murska Sobota

Irena Colja, Ljubljana

Stanka Egeter, Loče

Čepirlo Mirjana Možina, Postojna

Gabrijel Malec, Pragersko

Marija Puc, Slovenj Gradec

Miran Kern, Vodice

Anton Hribernik, Brežice

Janez Zupančič, Ljubljana

Veronika Pestotnik Šturm, Ljubljana

Marjan Plavčak, Tabor

Anton Milharčič, Portorož

Pavle Dimnik, Ljubljana Črnuče

Majda Ručigaj, Celje

Tone Lapajne, Bohinjska Bistrica

Filip Filipov, Celje

 

45 naročnikov časopisa Delo in Nedelo, ki so na časopis naročeni več kot 20 let prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Smiljan Juvan, Kamnica

Iva Cizej, Vransko

Vekoslav Potočnik, Ljubljana

Pavla Pečovnik, Ljubljana

Marija Petrovčič, Ljubljana

Joža Farčnik-cukjati, Zagorje ob Savi

Ivanka Gramc, Cerklje ob Krki

Lovro Habjan, Škofja Loka

Franci Kotnik, Slovenj Gradec

Edo Grabrijan, Ljubljana

Janez Pogačar, Bohinjska Bela

Damjana Stamejčič, Celje

Andrej Andrejka, Domžale

Bogdan Požar, Ljubljana

Primož Cigoj, Šempas

Franci Dežela, Idrija

Štefan Stepic, Ljubljana

Ivan Kovačič, Slovenske Konjice

Magda Bevc, Ankaran

Irena Delakorda, Celje

Bojan Nendl, Celje

Meta Kovačič, Ljubljana

Teodor Krajnc, Ljubljana Polje

Janko Potočnik, Zgornja Besnica

Janez Pogačar, Škofja Loka

Neda Milkovič, Izola

Bojan Lenart, Ljubljana

Darko Hudolin, Škofja Loka

Maks Vreča, Ljubljana

Stanko Majcen, Ljubljana

Marija Novak, Kranj

Dunja Klemenc, Ljubljana

Lea Testen, Grosuplje

Simoneti Stanka Krajnc, Ljubljana

Ana Žagar, Trzin

Primož Kuret, Ljubljana Šmartno

Veronika Košak, Ljubljana

Dušan Lah, Ajdovščina

Silva Starc, Krško

Aleš Dolžan, Ljubečna

Franc Križman, Rogaška Slatina

Katja Mihelj, Ljubljana

Stanko Slivnik, Bled

Rok Štravs, Bled

Tomaž Aberšek, Šentvid pri Stični

 

 

30 naročnikov, ki imajo naročeni dve ali več tiskane edicije družbe Delo prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR

Marija Ipavec, Solčava

Ana Žgavec, Ajdovščina

Erika Horvat, Mačkovci

Marjan Šimenc, Kranj

Gašper Meglen, Šmarje – Sap

Dragica Lebar, Domžale

Jože Škufca, Novo mesto

Aleš Novak, Mirna peč

Tine Škofic, Kranj

Branko Petrovčič, Ljubljana

Tatjana Mikuž, Cerknica

Milan Železnikar, Studenec

Marija Košeljnik, Kotlje

Frančiška Stopar, Šmartno pri Litiji

Olga Kolar, Podlehnik

Erna Hočevar, Stara Cerkev

Ana Petrič, Preserje

Ludvig Lainšček, Križevci

Karmen Pellegrini, Nova Gorica

Janez Tomšič, Kranj

Marija Čuden, Ig

Dušan Nad, Murska Sobota

Hermina Kavčič, Žiri

Dejan Kukovič, Ponikva

Franc Šterk, Škocjan

Otilija Dokler, Brežice

Stanka Močilnikar, Moravče

Hema Klanšek, Ljubljana

Jože Firbas, Marjeta na Dravskem Polju

Regina Rojc, Dornberk

 

 

10 naročnikov katerekoli tiskane in digitalne edicije, ne glede na dobo trajanja naročniškega razmerja prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 100 EUR

 

Stanko Golinar, Križevci pri Ljutomerju

Dušan Tratar, Šentrupert

Simona Korelc, Domžale

Kavčič Barbara Brecelj, Ljubljana

Marija Ana Bizjak, Maribor

Ivan Štih, Krško

Zdenko Škufca, Škofljica

Silva Lubej, Brežice

Magda Koželj, Portorož

 

5 naročnikov digitalnih edicij, ki prejme darilno kartico Mercator v vrednosti 40 EUR, bo obveščenih po elektronski pošti