Pravila časnika Delo in spletnega portala Delo ob volitvah predsednika republike 2017

Pravila časnika Delo in spletnega portala Delo ob volitvah predsednika republike 2017

2018-03-29T17:56:38+02:00

Skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji časnik Delo določa obseg, pogoje in način dela časopisa ob volitvah predsednika republike, ki so razpisane za nedeljo, 22. oktobra 2017. Ta pravila veljajo tudi za morebitni drugi krog predsedniških volitev 2017.

V uredništvu skladno z zakonom in svojo uredniško politiko zagotavljamo korektno predstavitev volilne tematike, programov in kandidatov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov, ki govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, odloča uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko.
Tudi med volilno kampanjo mora Delo skladno z medijskim zakonom objavljati popravke oziroma odgovore na objavljeno informacijo. Pri tem bo odreklo objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno kampanjo.

Pravila veljajo tako za časnik Delo kot tudi za spletno Delo.

Družba Delo d.o.o. vabi interesente k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin na svojih oglasnih straneh. Volilni oglasi ne smejo kršiti zakonov, skladno s 7. členom zakona o volilni in referendumski kampanji je obvezna navedba naročnika oglasa.

Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

Gregor Knafelc,
v.d. odgovori urednik Dela in spletnega Delo.si